HASARD MED KYSTMILJØET

Skipsulykken ved Fedje har på nytt vist at oljevernet på langt nær er miljø-
og beredskapsmessig betryggende. Når Vestlandet, som skal ha landets beste
beredskap, ikke klarer å hanskes med et forlis med 300 tonn bunkersolje, kan
en tenke seg følgen dersom en tankbåt med 200.000 tonn olje hadde forlist i
vinterstorm og mørke utenfor kysten i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Natur, fjell, hav, kyst, fisk

Foto: Tone Rasmussen

Enda verre ville miljøfølgene blitt med en langvarig oljeutblåsing.
Likevel har Regjeringen bestemt at det skal igangsettes oljeboring på Nucula-feltet,
bare 4 mil fra land og i et viktig område får fisk og sjøfugl.
Det er hasardspill både med miljøet og våre kystnæringer slik Venstre og
miljøorganisasjonene har dokumentert. Regjeringen må nå lytte til
protestene, og planene om oljeboring i de viktige gyte- og fiskeområdene
utenfor Lofoten og Vesterålen må skrinlegges slik at det ikke spilles hasard
også der !

Håkon M. Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**