Melinda Kvinlaug

.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Melinda Kvilaug

Foto: Vidar Grundetjern

Samboer, 4 barn, 36 år, bor i Kvinesdal. Har jobbet som regionsekretær for Venstre i Agderfylkene, Leder for Sana Asylmottak og jobber nå som tilrettelegger ved Farsund Produkter. Er med i min 3. periode i Kommunestyret. Tidligere politisk erfaring fra bl.a. Helse- og Sosialstyret, Forvaltningsutvalget og Formannskapet.
Føler meg hjemme i Venstres ideologi og verdisyn, derav: frihet for den enkelte og ansvar for fellesskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**