Nordland Venstres Miljøpris 2006

Nordland Venstres Miljøpris 2006 tildeles Jorunn Strømsvåg
Fra Leknes i Lofoten som grunnlegger av Kvinnebanken Norgesnett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Natur, miljø, lokal, distrikt

Foto: Tone Rasmussen

"Utmerkelsen til deg og din organisasjon har sin hovedbegrunnelse i den
personlige innsatsen som er lagt ned av deg og dine medarbeidere gjennom
15 år for å fremme kvinners mulighet til å utvikle seg gjennom å øke tilgjengeligheten på nødvendige ressurser til de som ikke har muligheten til dette på annet vis."

Styrken i kandidaturet er å finne i det miljøskapende aspektet som ligger i å skape optimisme og økte muligheten for å opprettholde bosetningen i de mange små bygdesamfunn i Nordland. I disse samfunn er kunsten å være kreativ og fleksibel for å ta ut potensialet som ligger i en forretningsidé spesielt viktig. Kvinnebanken Norgesnett har tilpasset en mal til bruk for små grupper kvinner, som gjennom å samarbeide i et sosialt og faglig nettverk, gjensidig forplikter seg til å bidra til å utvikle hverandre. Dette danner et bedre grunnlag for suksess gjennom å maksimere potensialet i de mulighetene kvinner ser, men som ikke gies mulighet til å kunne realiseres, uten tilgang på lite, men nødvendige oppstartskapital og menneskelige ressurser.

Vi vet at fraflytting og pessimisme preger hverdagen til veldig mange mennesker i bygder og småsamfunn og at mange derfor føler seg tvunget til å flytte mot sin vilje for å skaffe seg noe å leve av. Innvirkningen på miljøet i et lokalsamfunn hvor der skapes optimisme og muligheter for personlig utvikling og vekst – som er å bygge menneskeverd – kan være det som avgjør om ei bygd eller tettsted blir fraflyttet eller ikke. Gjennom å skape tro, håp og optimisme har Kvinnebanken derfor i sterk grad bidratt til å gi menneskene i små samfunn med begrensede ressurser en mulighet til selv å bestemme sin egen fremtid.

Kvinnebanken Norgesnett gjenspeiler fullt og helt Nordland Venstres syn på god miljø- og småbedriftspolitikk, hvor hovedessensen er sosialt ansvar som forretningsidé. Alle tre er de mest sentrale elementene i Nordland Venstres politikk for å utvikle et bedre samfunn.

Nordland Venstre er opptatt av at vi i stor grad glemmer å hedre de som står på for å skape positivitet og muligheter i Nordland. Å bli profet i eget land er som kjent ikke noen enkel og selvsagt sak. Det er derfor spesielt gledelig å ha den æren å kunne fremheve noen som setter Nordland på karter og fremstår som gode ambassadører for vår landsdel foran en hel verden.

Kvinnebanken Norgesnett utarbeidet og bruker selv fortsatt den første i-landsvarianten av det som i 1976 ble utviklet av årets vinner av Nobel Fredspris, Muhammad Yunus.

Tildelingen av Nobels Fredspris til Muhammad Yunus har i seg selv bidratt til å sette Nordland på verdenskartet. Dette alene er en viktig anerkjennelse av modellen som igjen er viktig for å senke terskelen for å gripe muligheten til å starte opp og trygghet i å prøve den ut. Denne type markedsføring av konseptet er av stor betydning og kanskje helt avgjørende for mange som ikke helt klarer å finne energi nok til dette i utgangspunktet, eller som rett og slett ikke har tenkt tanken på at dette er en mulighet som eksisterer.

Det er derfor en glede for oss i Nordland Venstre å kunne tildele Jorunn Strømsvåg Nordland Venstres Miljøpris 2006 som symbol på vår takknemmelighet for hennes innsats med etableringen og utviklingen av Kvinnebanken Norgesnett.

Med hilsen Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**