Ny ungdomsskole — nye muligheter!

Gjerdrum Venstre støtter kommunestyrets vedtak om å bygge ny ungdomsskole på Vestjordet klar til bruk høsten 2008 — og til ombygging og utvidelse av Ask barneskole i 2009. Først og fremst er dette en god skolesak, men det bør også bli en vitamininnsprøyting for videre utviklingen av Ask som et mangfoldig og levende bygdesentrum i Gjerdrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er dermed klart at alle skolene i Gjerdrum etter planen vil bli fornyet og forbedret med bedre lokaler og mer plass innen høsten 2009 — og Nye Veståsen skole er allerede på tegnebrettet.

En god skolesak
For Venstre vil det alltid være innholdet i skolen som er den viktigste skolesaken. En god skole er en skole som gir alle elever kunnskaper og grunnleggende forutsetninger for personlig vekst og samfunnsdeltakelse. Derfor er vi også opptatt av å gi lærerne gode arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter. Et godt læringsmiljø i skolen forutsetter også moderne lokaler og gode hjelpemidler. Utbyggingen av Veståsen, ny ungdomsskole og ombygging og utvidelse av barneskolen på Ask er et stort og riktig løft for Gjerdrum.

God økonomi i det lange løp
Erfaringene så langt med mye klatting på de eksisterende skolene og midlertidige løsninger er i lengden også dyrt. Befolkningsveksten i Gjerdrum er sterk, faktisk blant de høyeste i landet, og veksten vil sannsynligvis fortsatt være sterk i årene fremover. Vi forventer derfor at skolekapasiteten nå endelig vil ta høyde for fremtiden — og det er i lengden også god økonomi.

…men også en utviklingsmulighet!
Ny ungdomskole på Vestjordet innebærer både en utvidelse av Ask som bygdesentrum og frigjøring av lokaler og områder i tilknytning til dagens ungdomskole. Gjerdrum Venstre ser på dette som en viktig mulighet til å gi hele Ask-området en vitamininnsprøyting. I tiden fremover vil vi derfor legge vekt på flere muligheter som kan komme hele Gjerdrum til gode:

– Salg av eiendommer og bygninger for å frigjøre midler til andre satsinger
– Sentrumsnær boligutvikling
– Attraktive lokaler for små service—, kultur— og kunnskapsbedrifter
– Bedre tilgang til lokaler for lag og foreninger
– Ny svømmehall
– Landskapsforskjønnelse på og rundt Ask
– Lettere tilgang til naturen og skiløypenettet i Romeriksåsen for alle som bor nær Ask

En stemme til Venstre ved kommunevalget neste høst er en stemme for å ta godt vare på de nye mulighetene til å videreutvikle Gjerdrum i tiden fremover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**