Til innhold

Nå er det på tide å sette skole og oppvekst først.

Vår ordførerkandidat ved valget 2023, Bjørn Erik Sørli:

Jeg gleder meg til å være med å bidra til at Gjerdrum blir et enda bedre sted å bo. Vi har mange utfordringer vi må løse de neste årene, og jeg mener at Venstre kan bidra til å gjøre dette på en fremtidsrettet, raus og grønn måte.

Statistikken viser at vi har mye vi kan bli bedre på, og jeg mener det er en politisk plikt å ta vare på barn og unge i kommunen vår, både så de kan legge grunnlaget for det livet de selv vil leve på en god måte, og ikke minst hindre at noen faller utenfor. Jeg mener vi må tørre å lage politikk basert på statistikk og kunnskap, og mange av pilene våre knyttet til dette peker dessverre i gal retning. Dette vil Venstre gjøre noe med.

Venstre vil

 • Sette skole og oppvekst først:
  - Bedre lærernes lønns- og arbeidsvilkår
  - Prioritere skole økonomisk
  - Sikre kompetanse i barnehagene
  - Bedre rammene for SFO

 • Fortsette utviklingen av Ask som landsby.

 • Forenkle kollektivpendling, og gjøre det lettere å gjøre gode klimavalg i hverdagen.

 • Gjøre kultur-, idretts- og frivillighetsaktiviteter enda mer tilgjengelige.

 • Tenke positivt annerledes rundt hvordan vi møter et samfunn med enda flere eldre

 • Legge opp til flere lokaldemokratiske arenaer med innbyggerpåvirkning.