Til innhold
Bjørn Erik Sørli, Ordførerkandidat
Bjørn Erik Sørli, Ordførerkandidat
Raus, grønn, fremtidsrettet

Gjerdrum

Gjerdrum Venstre vil bidra til at Gjerdrum blir enda mer raus, grønn og fremtidsrettet kommune.

Vår ordførerkandidat ved valget 2023, Bjørn Erik Sørli:

Jeg gleder meg til å være med å bidra til at Gjerdrum blir et enda bedre sted å bo. Vi har mange utfordringer vi må løse de neste årene, og jeg mener at Venstre kan bidra til å gjøre dette på en fremtidsrettet, raus og grønn måte.

Statistikken viser at vi har mye vi kan bli bedre på, og jeg mener det er en politisk plikt å ta vare på barn og unge i kommunen vår, både så de kan legge grunnlaget for det livet de selv vil leve på en god måte, og ikke minst hindre at noen faller utenfor. Jeg mener vi må tørre å lage politikk basert på statistikk og kunnskap, og mange av pilene våre knyttet til dette peker dessverre i gal retning. Dette vil Venstre gjøre noe med.

Venstre vil

 • at kommunale tjenester skal leveres med høy kvalitet og ivareta verdighet og individuelle valgmuligheter for alle som trenger kommunens bistand. Vi vil legge til rette for bruk av ny teknologi som gjør det mulig for innbyggere å bo hjemme lenger hvis man ønsker det.
  Vi vil jobbe for høy livskvalitet for brukerne av Bo- og behandlingssenteret.

 • være pådrivere for å videreutvikle Ask som et attraktivt sentrum med grønne og urbane kvaliteter. Vi vil jobbe for handelsvirksomhet med åpne fasader og balansert boligbygging slik at flere kan ha en sammenhengende boligkarriere i kommunen. Vi vil støtte opp om utvikling av Kulturhuset og parkområdet rundt.

 • utrede ny storskole for barnetrinnet ved svømmehallen på oppvekstjordet for å høyne kvaliteten på undervisningen i mer moderne rammer.

 • prioritere bygging av svømmehall og ny flerbrukshall for idretten, og legge vekt på at kulturlivet skal ha gode vilkår og vekstmuligheter. Vi ønsker at Bibliotekets bidrag til skole og oppvekst skal utvides.

 • Næringsliv

  støtte oppunder gründervirksomhet og etablering av lokal næring for å bidra til å redusere pendling.

 • bevare naturen og kulturlandskapet: vern av dyrket mark, myrer og friluftsområdene som grenser mot marka. Vi vil prioritere klimanøytrale bygg og boligbygging med kort vei til kollektivtransport.

 • styrke det åpne lokaldemokratiet. Viktige avgjørelser som berører mange innbyggere bør behandles i åpne folkemøter.
  Kommunestyrets møter bør strømmes offentlig slik at innbyggerne kan følge med på hva som besluttes fra det stedet som passer dem best.

 • oppfordre administrasjonen til å ha større fokus på strategisk forvaltning og utvikling av kommunens tomter
  og bygningsmasse. Vi vil også legge større vekt på rollen som eiere og ansvarlige for kvaliteten i de kommunale
  tjenestene gjennom å etablere forpliktende kvalitetsmål.

Våre folk