Til innhold
Abid Raja er Viken Venstres stortingsrepresentant 2021-2025, foto: Johan Malvik

Frihet og muligheter for alle.

Venstre i Viken

Venstre er det liberale partiet i Viken. Vi kjemper for et sømløst og billig kollektivsystem, en bedre skole og nye grønne arbeidsplasser i hele regionen.

Venstres lokallag jobber nå med programmene de skal gå til valg på og jobbe med i 2023-2027. De vil gjerne ha dine innspill!

Nye muligheter i Viken

 • Enklere og billigere å reise kollektivt

  Det må bli enklere og billigere å velge det miljøvennlige alternativet. Derfor vil vi knytte hele Viken sammen med et felles, sømløst og billig kollektivsystem.

 • Ta vare på naturen

  Klimaendringer og tap av natur er vår tids største utfordringer. Derfor vil vi styrke vern av sårbare naturområder og omstille Viken til et nullutslippsfylke.

 • En bedre skole

  Mye er bra i skolen, men en god skole har alltid nye utfordringer. Vi vil kutte i byråkrati, la elevene velge den skolen de selv vil, styrke skolehelsetjenesten og gi elever som faller utenfor hjelp tidlig.

 • Næring og innovasjon

  Viken skal gå foran i innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og nye grønne arbeidsplasser. Venstre vil gjøre det enklere å skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'

Våre politikere