Til innhold
Solveig Schytz er Venstres førstekandidat i Viken, foto: Johan Malvik
Viken – på lag med framtida.

Venstre i Viken

Venstre er det liberale partiet i Viken. Vi kjemper for et sømløst og billig kollektivsystem, en bedre skole og nye grønne arbeidsplasser i hele regionen. Vi trenger deg på laget, bli med!

Bli medlem

Følg oss på Facebook

Venstre i Viken

 • Vi knytter Viken sammen

  Det må bli enklere og billigere å velge det miljøvennlige alternativet. Derfor vil vi knytte hele Viken sammen med et felles, sømløst og billig kollektivsystem.

 • Ta vare på naturen

  Klimaendringer og tap av natur er vår tids største utfordringer. Derfor vil vi styrke vern av sårbare naturområder, og omstille Viken til et nullutslippsfylke.

 • En bedre skole

  Mye er bra i skolen, men en god skole har alltid nye utfordringer. Vi vil kutte i byråkrati, la elevene velge den skolen de selv vil, styrke skolehelsetjenesten og gi elever som faller utenfor hjelp tidlig.

 • På lag med framtida

  Venstre vil satse på skolen, ta vare på naturen og skape nye arbeidsplasser. Viken skal gå foran i innovasjon og utvikling av framtidas utdanning og nye grønne arbeidsplasser.

Våre lokallag i regionen

Her finner du ditt lokallag. Velg din kommune og klikk 'Ditt sted'