Bydelenes ansvar for skolefritidsordningen

Dagsavisen bringer opp en viktig sak i sin dekning av utfordringene ordningen med skolefritidsordning bringer med seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er uten tvil tverrpolitisk enighet om at kvaliteten på skolefritidsordningen skal være så god som overhodet mulig. Hvordan man skal nå målet om best mulig kvalitet, samt størrelsen på tilbudet er det derimot ikke enighet om. Dagsavisen mener i sin leder 23. januar at det er uforståelig at ansvaret for skolefritidsordningen i Oslo ligger på bydelene, og at dette går ut over samarbeidet mellom de lokale skolene og skolefritidsordningen. Det kommer ikke som noen overraskelse at Dagsavisen fremmer et sentralisert syn på hvordan beslutninger som angår deg og meg skal fattes, lokalmiljøene i Oslo er tydeligvis ikke i stand til å forvalte det ansvaret vi har for våre barn og unge.

Venstre i Nordre Aker har et annet syn på hvordan kvaliteten på skolefritidsordningen kan forbedres. Gi bydelene mer ansvar, ikke mindre. Kun på denne måten kan skolefritidsordningene bli noe annet enn en salderingspost i mylderet av lovpålagte tjenestetilbud og øremerkede midler som tilfaller Oslos bydeler. Hver bydel, hver skole, hver SFO og hver enkeltelev er ulike, og de som best ser behovene i bydelene, på skolene og til enkeltelevene er de som faktisk er tilstede der det skjer. Derfor er ikke en sentralstyrt skolefritidsordning løsningen på utfordringene for den enkelte SFO, siden en slik ordning aldri vil ta hensyn til lokale forskjeller.

En god skolefritidsordning må være en frivillig ordning som riktignok må styrkes gjennom satsing på personalet og samarbeid med lokalmiljøet, men som ikke skal være en snikinnføring av heldagsskole for seksåringene. Hvis man ønsker heldagsskole fra første skoledag får man ta den debatten direkte. Jeg har selv vokst opp uten SFO eller hjemmeværende foreldre, og husker tiden for meg selv eller sammen med venner på dagtid uten organisert aktivitet som et herlig pustehull i hverdagen. Dette betyr ikke at ingen andre barn har behov for SFO, men det er viktig å minne på om at SFO er til for barna, og at en gjennomorganisering av barnas liv i regi av det offentlige ikke nødvendigvis er udelt positivt for det enkelte barn.

For å styrke skolefritidsordningene må bydelene styrkes politisk og økonomisk. Hvis bystyret og velgerne gir oss makt, er vi i Nordre Aker Venstre klare til å ta ytterligere ansvar for kvaliteten på skolefritidsordningene i bydelen vår.

Per Elling Braseth-Ellingsen
1. kandidat Nordre Aker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**