Om Nordre Aker Venstre

Nordre Aker Venstre er bydelens sosialliberale parti. Vår politikk bygger på den liberale idé om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vi er bydelens ledende miljøparti som sikrer radikale, helhetlige og fremtidsrettede løsninger på våre lokale miljøutfordringer. Vi vil ta sosialt ansvar i bydelen ved å sikre mer til dem som trenger det mest, og alltid se individet bak våre lokale velferdstilbud. Vi vil bidra til å skape et levende lokalt nærings- og folkeliv ved å samarbeide tettere med bydelens tunge kunnskapsinstitusjoner. Nordre Aker skal være en kreativ og nyskapende bydel hvor lokale initiativ blir båret frem av lokalt engasjement.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**