Overvåkning som Underholdning

Samtidig som den kinoaktuelle filmen “De andres liv” tar et bittert oppgjør med det gamle østtyske overvåkningsorgan “Stasi”, blir overvåking markedsført som underholdning i den vestlige verden. Og dette synes ikke å interessere det norske folk i det hele tatt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Samtidig som den kinoaktuelle filmen "De andres liv" tar et bittert oppgjør med det gamle østtyske overvåkningsorgan "Stasi", blir overvåking markedsført som underholdning i den vestlige verden. Og dette synes ikke å interessere det norske folk i det hele tatt!

Regjeringa vil opprette en personvernkommisjon som skal vurdere om personvernet er godt nok vernet i dagens høgteknologiske samfunn. Personvernkommisjonen vil få som oppgave å vurdere lover og regler samtidig som målet også er å skape en bred offentlig debatt om personvern. Det ser ut som om denne debatten uteblir, dessverre. Vernet om den private sfæren er en forutsetning for et fritt samfunn.
Friheten forutsetter at hvert menneske vernes mot utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Et samfunn som innvaderer privatsfæren eller har et likegyldig forhold til registrering og overvåking av sine egne borgere er et samfunn på vei bort fra demokratiet og mot det totalitære.

"Som søvngjengere inn i et overvåkingssamfunn?" er det retoriske — og tankevekkende — spørsmålet på forsiden av Datatilsynets "Personvernrapport" i jubileumsåret 2005. Det er all grunn til å spørre. Stadig flere overvåkingstiltak blir akseptert i lys av de gode hensikter, men summen av det hele kan etter hvert bli ganske ubehagelig.

Venstre mener fjernsynsovervåking griper inn i den enkeltes personvern på flere måter ved å berøre et ønske om å være i fred fra andre, om å ha kontroll over personlige opplysninger og om å unngå et kontrollsamfunn. Det er først og fremst personvernet til innbyggerne i kommunen som berøres når torget eller handlegaten overvåkes. Personvernspørsmål burde komme høyere på den lokalpolitiske dagsorden og stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvern.

Franziska Wika
(Vefsn Venstre)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**