Til innhold

Et grønt og levende Vefsn med frihet og muligheter for alle

Vefsn Venstre

Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar 1884, men lokallaget i Vefsn er enda eldre. Det ble dannet 20.oktober 1883. Vår visjon er et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv, og der vi tar ansvar for hverandre og miljøet. Ved kommunevalget i 2015 fikk Vefsn Venstre 6,2% oppslutning. Dette er beste valgresultatet på 20 år, og vårt mål for 2023. Stem grønt – stem Venstre!

 

Et grønt og levende Vefsn med frihet og muligheter for alle

 • Studentbyen Mosjøen

  Tiden og teknologien er moden for at hvem som helst kan studere hva som helst hvor som helst. Samtidig sliter vi med å rekruttere fagpersoner og lokke ungdommer hjem igjen.
  Løsningen er Studentbyen Mosjøen. Vi kan legge til rette for unge studenter møter hverandre og bedriftene i kommunen.

 • Kampen for sykehuset

  Sykehuset i Mosjøen er ikke bare viktig for vårt helsetilbud. Det er også en våre største arbeidsplasser. Ringvirkningene vil være enorme dersom alle arbeidsplassene blir flyttet til Sandnessjøen og Mo i Rana. Dette må vi kjempe imot. Samtidig må vi kreve kompensasjon for hver tapte arbeidsplass, slik Rana har gjort i flere tiår.

 • Kreative næringer

  Vi tror vekst kreative næringer som film, musikk og teater er vesentlig for at vi skal få vekst i kommunen og øke befolkningstallet. Kultur er vesentlig for å gjøre kommunen attraktiv for tilflyttere og turister. I tillegg har vi enorme muligheter til å sette kommunen vår på det europeiske kulturkartet.

 • Klima og miljø

  Bærekraftig utvikling bør ligge i bakhodet i alt vi gjør, enten det er skole, helse, industri eller kultur. Derfor kan vi ikke tillate utbygging på bekostning av matjord og vi må gjør vår del i arbeidet for å ta vare på arts- og plantemangfoldet. Vefsn Venstre vil inn i kommunestyret for å sikre at alle de andre partiene er like bevisste i alle saker.

Nyhetssaker

Flere nyheter

Våre folk