Valgår i Nordre Aker

Lokalt engasjement er hjørnesteinen i ethvert lokaldemokrati. 10. september i høst går vi til valglokalene for å velge både nytt bystyre i Oslo og nytt bydelsutvalg i Nordre Aker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nordre Aker Budstikke 11.01.2007

For første gang skal det være direktevalg til alle de femten bydelene i Oslo. Dette stiller nye krav til alle interesser i bydelen vår: borgerne, politikerne og media. _Det gjøres fantastisk mye godt frivillig arbeid i Nordre Aker. Engasjementet spenner fra frivillighetssentralen via idrettslag til lokalhistoriske foreninger, og vitner om at vi er en bydel fylt av samfunnsborgere som tar personlig ansvar for vårt lokalmiljø. Nordre Aker Venstre har et ønske om at dette engasjementet skal videreføres inn i valgkampen som vil utspille seg i bydelen vår frem mot 10. september. Dette kan kun gjøres i samarbeid med lokale frivillige organisasjoner, lokale media og deg som samfunnsborger i bydel Nordre Aker.

Derfor vil vi frem til sommeren arrangere fire åpne debattmøter som tar for seg temaer hvor den lokale politikken påvirker ditt liv: sosialt ansvar og velferdstjenester, miljø og byutvikling, småbedrifter og næringspolitikk, og skole og kultur. På disse temamøtene vil representanter for lokale organisasjoner og institusjoner som jobber med de ulike temaene, bli invitert for å skape debatt og engasjement. Du er herved også invitert. På denne måten vil vi forsøke å bidra til å videreføre det engasjementet som vi vet finnes blant den enkelte borger, inn i politikken. Det er slik god lokalpolitikk skapes: gjennom debatt, kunnskap og engasjement.

Vi i Nordre Aker Venstre tror ikke vi alene kan skape politisk interesse og debatt i Nordre Aker. Vi trenger drahjelp, både fra andre partier i bydelen som ønsker en aktiv lokalpolitikk, deg som aktiv borger, og ikke minst fra lokalmedia, spesielt den avisen du sitter med mellom hendene nå. Nordre Aker Venstre er spent på hvilken rolle Nordre Aker Budstikke ønsker å ha frem mot valget. Vi vil utfordre avisen til å ta en lederrolle i den lokalpolitiske valgkampen ved å generelt skape og sikre en bred politisk diskurs i bydelen, og spesielt kunne stå som arrangør av folkemøter frem mot valgdagen. Kun gjennom engasjert samarbeid mellom alle interesser i bydelen kan det lokalpolitiske engasjementet vokse frem og i fremtiden gi oss borgerne i Nordre Aker større makt over avgjørelser som påvirker våre liv. Utfordringen til deg, meg og media er herved gitt. 10. september får vi svaret på om vi har lykkes.


Per Elling Braseth-Ellingsen
1.kandidat Nordre Aker Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**