Kritisk til flysikkerheten

Flere stiller nå spørsmål ved sikkerhetsnivået i luftfarten, deriblant Transportøkonomisk Institutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Miljø, fly

Foto: Luth

Tidligere i uka var Unge Venstres Kristian K. Sørensen i media med meninger om at kontrollene ved flyplassene i landet både er meningsløse og menneskefiendtlige.

– Vi bør være i stand til å heve en selvstendig kritisk røst når det internasjonale samfunnet velger dårlige løsninger, sa Sørensen, som mener at bombene like gjerne kan smelle i innsjekkingskøen. Og at de som har kunnskap og vilje vil kunne finne nye måter å lure kontrollsystemene på.
– Se heller på årsaken til terrorismen, og gjør noe med den, var hans budskap.

Forsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk Institutt har forsket på emnet flysikkerhet, på oppdrag fra Flyhavarikommisjonen. VOL kontaktet Bjørnskau for å få hans syn på venstreungdommens utspill:
– Dette er en meget interessant problemstilling, er hans umiddelbare kommentar. Bjørnskau opplyser at Transportøkonomisk Institutt (TØI) vurderer å søke Forskningsrådet om penger for å undersøke nettopp forhold rundt sikkerhetsspørsmål og personkontroll i flytrafikken.

– Det er de som fra forskerhold påstår at de som vil det nok, alltid vil finne nye måter å sno seg gjennom flyselskapenes sikkerhetskontroller. Har du noen kommentar til det utsagnet?

– Som forsker opplever jeg at det er riktig å stille disse spørsmålene, både hva gjelder selve sikkerheten, og også om menneskeverdet. I flytrafikken har sikkerheten alltid vært ekstremt høy. Og det er selvsagt riktig. Man kan jo av og til lure på de instruksjonene man får i flyet på mange måter er en "symbolsak". Altså at selskapene med sine rutiner sier at:
– Se! Vi setter sikkerheten aller høyest. Og med fokuseringen på kontrollpunktene på flyplassene kan man lure om de samme mekanismene spiller inn. Jeg opplever at sikkerheten på flyplassen kontra T-banen er urimelig høy, sier Bjørnskau.

For å illustrere poenget forteller han om litteraturanmelderen som i flyet mistet en gul lapp, med stikkord som kunne minne om terrorhandlinger. Flyet ble senere evakuert, og flyplassen stengt.
– Hadde de gjort noe tilsvarende etter et liknende funn på T-banen? spør han retorisk.
– Når det er sagt, så er lovgivningen på flyplassene regulert av internasjonale regler, og ikke noe norske luftfartsmyndigheter kan se bort fra, understreker Bjørnskau.

– Hva med spørsmål om integritet og menneskeverd i kontrollsituasjonene?
– Det er også interessante aspekt. Den tidligere operative sjefen for politiets etteretning i Danmark, Jørgen Bonniksen, har sagt at man står i fare for å gi opp demokratiske rettigheter som vesten har jobbet for i 200 år.

– Ser du andre betenkeligheter?
– Det er flere. For det første vil det være institusjoner i samfunnet som har interesse av å fremstille virkeligheten som farlig, blant annet for å sikre sin egen eksistens. Et annet vesentlig problem er at arbeidet med sikkerhetskontrollene i stor grad er skjermet mot demokratisk kontroll og offentlig innsyn, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**