Pålitelig og effektiv renovasjon – et miljøtiltak som alle trenger

Pressemelding

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Rett etter årsskiftet ble søppeltømmingen utsatt for store deler av Halden. Foruten å være en plage i nærmiljøet, er manglende renovasjon en potensiell kilde til utøy og spredning av sykdommer.

Etter manges oppfatning er den normale perioden på to uker mellom tømmingene også i lengste laget, spesielt om sommeren.

Byens befolkning er flinke til å benytte miljøstasjonene på tross av at mange har lang vei til nærmeste oppsamlingsplass. Samtidig har enkelte av disse stasjonene for lite kapasitet slik at papir og annet søppel blir flytende rundt i nærmiljøet.

Det er en selvfølge at renovasjonen skal utføres på de annonserte dagene. Husholdningsavfallet må hentes oftere eller det må legges til rette for hjemmekompostering. Ordningen med kildesortering må forbedres. På kort sikt trengs det flere miljøstasjoner og utvidelse av kapasiteten på eksisterende stasjoner. På lengre sikt må det komme en ordning med hjemmetømming av alt kildesortert avfall i egne beholdere.

Uttalelse fra årsmøtet i Halden Venstre 24. januar 2007

Kontaktperson: Geir Helge Sandsmark, leder Halden Venstre, tlf 951 60 369

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**