Stavanger Venstre positiv til tinghus på stasjonsområdet

Stavanger Venstre er positive til at et nytt tinghus plasseres på stasjonsområdet! Stavanger Venstre ønsker at siktlinjene fra Breiavatnet mot museet og teateret gjenåpnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Uttalelse fra Stavanger Venstre:

Stavanger Venstre er positiv til at et nytt tinghus plasseres på stasjonsområdet men mener det må være med den forutsetning at det først utlyses en arkitektkonkurranse som omfatter hele området, inklusive Jernbanelokket og Byterminalen. For at området skal få et nødvendig løft vil Venstre at siktlinjene fra Breiavatnet mot muséet og teateret gjenåpnes. Venstre vil også ta i bruk den gamle jernbanetunnelen som går fra området og munner ut i Straen og ønsker å utvikle den som en sorts gangforbindelse mellom Vågen og stasjonsområdet.
Det at det stilles statlige midler til rådighet ved bygging av et tinghus øker sjansene for at byen skal få et signalbygg på det knutepunkt som en stasjon bør være. Men utfordringene med sikkerhet kontra tilgjengelighet må løses; et tinghus må holde et høyt sikkerhetsnivå mens en stasjon er en del av det offentlige rom med de krav til tilgjengelighet dette stiller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**