Venstre vedtok enstemmig foretaksmodell for NTE

Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag Venstre har enstemmig vedtatt en resolusjon om at foretaksmodellen er å foretrekke som framtidig organisering av NTE.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Vannkraftverkene og den kompentase som treng for å drive dem, må fortsatt organiseres som et fylkeskommunalt foretak. Grunnlaget for vannkraftverkene er evigvarende ressurser som i all framtid vil få en stigende verdi.

Venstre ønsker også at de andre delene av NTE sin virksomhet må kunne vurderes på andre måter, da det ikke er evigvarende ressurser på samme måte som vannkrafta.

Les hele uttalelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**