Engelsjord på topp

Tidligere reiselivssjef Mirjam Engelsjord har fått politikk som heltidsjobb. Nå er hun også blitt Stange Venstres listetopp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har klar sin valgliste til høstens kommunestyrevalg, og leverer en liste med flere navn enn sist og en større bredde. Medlemstallet og aktiviteten er økende, og ifølge den nye listetoppen, Mirjam Engelsjord, mener partiet det er realistisk minst å fordoble dagens gruppe på en i kommunestyret.

1. Mirjam Engelsjord, konsulent i Venstres stortingsgruppe, Stange
2. Erik Ringnes, bonde, Ottestad
3. Ann Christin Willumsen, daglig leder, Ottestad
4. Lars Magne Mauset, adjunkt, Ottestad
5. Gerd Vasaasen, adjunkt, Ilseng
6. Ivar Botterud , lektor, Stange
7. Runar Kristiansen, daglig leder, Åsvang
8. Gerd Wikan, 1. amanuensis, Ottestad
9. Paul Olav Fallet, bibliotekar, Vallset
10. Inger Renolen, logoped, Tangen
11. Stein Kippersund, lektor, Ottestad
12. Marit Trosviken, lærer, Tangen
13. Ola Nordsveen, fløyte og klarinettinstruktør Stange
14. Thorill Sylju , enhetsleder, Ottestad
15. Anders Vasaasen, student, Stange
16. Camilla Eilertsen, arkitekt, Stange
17. Anders Kippersund, skuespiller, Tangen
18. Nina Jensen, Ottestad
19. Håvard Nyhus, journalist, Ottestad
20. Oddbjørn Kvaal, pensjonert flygeleder, Stange
21. Magne Kippersund, lærer/skuespiller, Ottestad
22. Eivind Nyhus, student, Ottestad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**