Tydelig parti i framgang

Fredag 26.januar presenterte Hamar Arbeiderblad en historisk meningsmåling for Stange venstre. Det er morsomt at vi på denne målingen har størst relativ framgang av alle partier i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En framgang fra 2,6 prosent oppslutning ved siste valg og til 5,3 prosent i denne målingen er mer enn en dobling av Venstres oppslutning. Denne meningsmålingen gir Stange Venstre en inspirasjon til innsats i den kommende valgkampen og til fortsatt å jobbe for et maktskifte i Stange.
Økt aktivitet
Framgangen til Venstre skyldes flere ting. Den ene er en landsomfattende trend der Venstre nå vokser og stabiliserer seg godt over sperregrensen nasjonalt. Også i Stange øker vi aktiviteten, sist nå med stor økning i deltakelse på årsmøtet og i nominasjonsprosessen. Vi gleder oss også over et økende medlemstall.
En annen årsak til framgangen er at vi markerer oss som et tydelig opposisjonsparti, og målet er å være det tydeligste sentrumsalternativet i det politiske landskapet i Stange. Senterpartiet og SV taper tydelig på samarbeidet med Arbeiderpartiet, og Kristelig Folkeparti kanskje det samme? Høyre og Fremskrittspartiet vokser, men oppfattes kanskje av mange velgere som for opptatt av privatisering og nedbygging av offentlig sektor? Slik er det god plass i sentrum for vårt sosialliberale alternativ.
Maktspredning
Venstre har i mange år jobbet for demokrati og maktspredning i samfunnet, og markert oss mot samrøret mellom Arbeiderpartiet og LO. Denne usunne alliansen er sist aktualisert i media gjennom oppmerksomheten rundt Valla/Yssen-saken.
Venstre er mot maktoverføring til organisasjoner som ikke er folkevalgt og mener dette truer demokratiet. Det er bekymringsfullt at Arbeiderpartiet ikke ser at dette samler makt på få hender og satt på spissen så betaler LO seg til makt og innflytelse, uten at de er valgt til å ha så stor makt og innflytelse av det norske folk. Venstre har ikke noe imot LO og samarbeid mellom fagbevegelsen og de politiske partiene, slik Arbeiderpartiet forsøker å framstille det. Men vi er mot et samrøre som gjør Valla til en slags overstatsminister og svekker statsministerens autoritet som landets leder. Flere enn Venstre bør være opptatt av denne signaleffekten.
Mye makt på få hender
Også i Stange må vi se opp for mye makt på få hender i politikken. Det passifiserer folk og gir avmaktsfølelse og er nok en av årsakene til at bare 55 prosent av innbyggerne våre valgte å stemme ved siste valg.
Det er positivt for det politiske engasjementet i Stange og for lokaldemokratiet vårt at vi har en økende aktivitet i debatten partiene imellom de siste månedene. Det klargjør politiske standpunkter og alternativer, og forhåpentligvis får det flere velgere til å oppsøke urnene til høsten.
Stange Venstre vil fortsette å være et tydelig alternativ til fagens politiske ledelse i Stange kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**