Arbeidepartiet er desperate og det er lett å forstå

Nils Røhne skryter av at den rødgrønne regjeringen har styrket kommuneøkonomien. Dette blir en pengefest uten vinner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det som skjer nå er at veksten i kommunale overføringer spises opp av den økte renta. Stange kommune har en stor gjeld og dermed spises økningen i kommunale overføringer opp av økte renteutgifter. Er det dette Ap kaller “betydelige bidrag til å styrke kommuneøkonomien”? Den rødgrønne regjeringen bidrar til at gjelden blir tyngre å bære for kommuner som Stange. Hvordan skal vi ha råd til å betale avdrag på Idrettshallen i Ottestad med de renteøkningene som dette fører med seg? Sjefen din Jens har fått med seg for dyre damer i drift i regjeringssamarbeidet, Røhne!

Røhne angriper videre Høyre for mangel på satsing på trafikksikkerhet og gang og sykkelstier. Dette er ikke troverdig. I et samlet budsjett på 500 millioner kroner i Stange, settes det bare av noen skarve tusenlapper til myke trafikksikkerhetstiltak og Arbeiderpartiet har ikke utmerket seg med å få fortgang i dette. Flott er det om vi i Venstre nå kan få økt støtte til dette fra Ap. Mer aktiv påvirkning overfor fylket for å få fortgang i gang- og sykkelstier mellom Hamar og Stange har vi heller ikke kunnet registrere Aps politikere i Stange. Da er det i overkant frekt å angripe opposisjonspartier manglende satsing på trafikksikkerhet.

I Stange Arbeideparti sin regjeringstid, har de rukket å sette kommunen vår på listen over de fattigste kommunene i landet. Dette ønsker de å fortsette med. Det ønsker ikke vi i opposisjonen, og Venstre inviterte i kommunestyret til en gjennomgang av dette, for å se hvordan vi sammen kunne bedre kommunens økonomi. Svaret fra ordføreren er ikke at dette er et velkomment engasjement, men at det er frekt å engasjere seg. Underlig. Ønsker ikke Arbeiderpartiet et levende demokrati i Stange? Er demokrati i Stange det samme som å være enige med Arbeiderpartiet?

Stange Venstre skjønner at Stange Arbeiderparti sliter. Ikke klarer de å samle seg om en toppkandidat, og ikke ser de det som sannsynlig at de vil beholde makta i neste periode. Samarbeid med SV og Sp, samt et pågående frieri til KrF er tydelige signaler på dette. Vi deler Stange Ap sin oppfatning av situasjonen. Det er meget lite sannsynlig at Ap vil sitte med makta i neste periode, og vi i opposisjonen er klare til å ta ansvar, dersom innbyggerne i Stange vil.

Vi politikere i Stange har ikke velgernes tillit. Det solide løftebruddet fra Ap ved å innføre eiendomsskatt har ikke bidratt til å bedre dette i det hele tatt. Den lave valgdeltakelsen blant innbyggerne våre forteller oss at så er tilfelle. Lav valgdeltakelse er en trussel mot lokaldemokratiet. I valgkampen ønsker vi i Stange Venstre at innbyggerne i kommunen vår forteller oss hvorfor de ikke har tillit til oss politikere og hva som skal til for at innbyggerne i kommunen vår, i større grad vender tilbake til stemmeurnene. Jeg vil gjerne bli kontaktet av innbyggere med innspill på dette feltet. I motsetning til Ap vil vi i Venstre holde det vi lover.

Mirjam Engelsjord,
Leder Stange Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**