Hvem gifter seg med hvem?

Nils Røhne beskylder meg for usannheter i HA 20.12.06.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Røhne angriper videre Høyre for blant annet mangel på satsing på trafikksikkerhet og gang og sykkelstier. Dette er ikke troverdig. I et samlet budsjett på 500 millioner kroner i Stange, har Ap kun bevilget noen skarve tusenlapper årlig til myke trafikksikkerhetstiltak. Flott er det om vi i Venstre nå kan få med oss Ap i en økning av tilskuddet til slik satsing. Mer aktiv påvirkning overfor fylket, for å få fortgang i gang- og sykkelstier mellom Hamar og Stange, har vi heller ikke kunnet registrere hos Aps politikere i Stange. Men det kommer kanskje?

I Stange Arbeideparti sin regjeringstid, har de rukket å sette kommunen vår på listen over de fattigste kommunene i landet. Dette ønsker de å fortsette med. Det ønsker ikke vi i opposisjonen, og Venstre inviterte i kommunestyret til en gjennomgang av dette, for å se hvordan vi sammen kunne bedre kommunens økonomi, uavhengig av partipolitisk polemikk. Svaret fra ordføreren er ikke at dette er et velkomment engasjement, men at det er frekt å engasjere seg. Underlig. Ønsker ikke Arbeiderpartiet et levende demokrati med en aktiv opposisjon i Stange?

Vi politikere i Stange har ikke velgernes tillit. Den lave valgdeltakelsen blant innbyggerne våre forteller oss at så er tilfelle. Det solide løftebruddet fra Ap ved å innføre eiendomsskatt i denne kommunestyreperioden, til tross for at de har programfestet det motsatte, har ikke bidratt til å bedre tilliten til oss politikere i det hele tatt. Lav valgdeltakelse er en trussel mot lokaldemokratiet. I valgkampen ønsker vi i Stange Venstre at innbyggerne i kommunen vår forteller oss hvorfor de ikke har tillit til oss politikere og hva som skal til for at innbyggerne i kommunen vår, i større grad vender tilbake til stemmeurnene. I motsetning til Ap vil vi i Venstre holde det vi lover, og ikke løse alle utfordringer vi står overfor som politikere, med å sende regningen til innbyggerne i form av eiendomsskatt.

Stange Venstre skjønner at Stange Arbeiderparti sliter. Ikke klarer de å samle seg om en toppkandidat, og ikke ser de det som sannsynlig at de vil beholde makta i neste periode. Samarbeid med SV og Sp, samt et pågående frieri til KrF, er tydelige signaler på at de desperat forøker å hente støtte for å holde seg til makta. Vi deler Stange Ap sin oppfatning av situasjonen. Det er meget lite sannsynlig at Ap vil sitte med makta i neste periode, og vi i opposisjonen er klare til å ta ansvar, dersom innbyggerne i Stange vil.

Mirjam Engelsjord,
Leder Stange Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**