Kommuneoverskuddet til Thor Ludvig og sykkelstier?

Stange kommune kommer går mot et økonomisk overskudd i år, men hva ønsker kommunestyret å benytte disse midlene til?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Stange Venstre ønsker å invitere de andre partiene med på å styrke satsingen på gang- og sykkelstier, samt å styrke de frivillige lag og organisasjoner i Stange kommune med noe større tilskudd enn tilfellet er i dag. Prioriteringen av de myke trafikkantene har vi ikke kommet langt nok med og vi politikere i Stange kan ikke være stolte av en total satsing på dette området på kun 300 000 kroner over kommunebudsjettet i år.

Stange kommune kan ikke løse utfordringene på alle veiene i Stange alene. Det er ikke alle veier som er kommunale. Men vi kan nok tillate oss å være mer offensive i kontakten og samhandlingen med fylkesnivået framover, enn det tilfellet har vært til nå. Sammen med Hamar kommune har vi størst økning i innbyggertallet i Hedmark, og dette fører også til større behov for utbygging av veier, gang og sykkelstier. Dette perspektivet er i dag lite fremme i debatten i prioriteringen av samferdselstiltak i Hedmark. Det må vi gjøre noe med.

Stange er en vekstkommune og det setter krav til at planleggingen og utviklingen av kommunen vår øker i takt med innbyggertallet. Stange Venstre ønsker mer fokus på sentrumsutvikling i Ottestad og Stangebyen, men da med miljø og de myke trafikkanter i fokus. Venstre er derfor glad for at et enstemmig kommunestyre stemte for utviklingen av en sentrumsplan for Ottestad, og vi ser nå fram til å få en konkretisering og framdrift i dette arbeidet.

Frivillige lag og organisasjoner er en stor drivkraft i bygdelag og tettsteder i kommunen vår, og de mange som stiller til styreverv og dugnad i historielag, kunstlag, Røde Kors, idrettslag og korps, kan ikke verdsettes høyt nok. Alle som stiller opp til dugnad er sikkert enig med meg, dette er meningsfylt arbeid og en god investering i Stangesamfunnet og oppveksten til ungene våre. Men roser vi ildsjelene våre? Når roste du sist en av de mange som stiller opp gratis for at ditt barn skal kunne delta i idrett eller musikkorps? Jeg gjør det ikke ofte nok selv, og benytter derfor sjansen her og nå. Takk til Thor Ludvig Løken og dere andre i styret i Stange skolekorps, som gir min sønn en mulighet til å utøve sin interesse for musikk. Jeg gleder meg til 17.mai!

På Venstres landsmøte fikk Hedmark Venstre med seg resten av partiet i en økt innsats for frivilligheten på nasjonal basis. Nå håper Venstre at vi får med oss kommunestyret i et forslag om en økning av rammen for tilskuddet til de frivillige lag og organisasjoner i revideringen av kommunebudsjettet. Det er en konkret måte å vise de frivillige lag og organisasjoner at vi verdsetter og ser innsatsen de legger ned. Hvilke andre partier er med på dette?

Stange Venstre ønsker en framtidsoptimistisk utvikling av Stange!

Mirjam Engelsjord,
Leder Stange Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**