Referat fra møte i Halden venstre 15.02.2007, Halden Rådhus

2. lokallagsmøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Tilstede:
Roar Günter Andersen (gruppeleder i kommunestyret)
Pål Buttingsrud (styremedlem)
Tone Skråning (2. kandidat kommunestyrelisten)
Geir Helge Sandsmark (leder)
Eirin Finnanger (kasserer)

1. Referat fra forrige møte – godkjent

2. Økonomi, plan for finansiering av valgkampen
Lokallaget har lite penger.
Valgkamp er dyrt. Annonsering av lokale møter koster ca. kroner 2000.-. Trykking av brosjyre materiell er også kostnadskrevende. Vi har ikke lov til å motta beløp fra organisasjoner, men fra enkelt personer kan vi motta gaver. Kasserer sender forespørsel til fylkeslaget, med kopi til Venstres hovedorganisasjon om de eventuelt kan bidra med et beløp.

3. Nytt fra THE om havna, Roar orienterer
Roar står fortsatt på og har god kontakt med de sentrale havnemyndigheter.

4. Hjemmesidene våre. Plan for organisering av de nye sidene
Utgår. Nettansvarlig ikke tilstede

5. Valgkamp. Litt diskusjon om strategi, utspill og hva kandidatene ønsker å profilere. Bruk av nettsidene
Det ble en god politisk diskusjon, der det i hovedsak var åpenhet, miljø, kultur integrering og skole som var på dagsorden. Tone og Roar ser litt på hva som trengs for å få til et "miljøorakel".
Listekandidatene må kunne partiprogrammet og holder hverandre oppdatert om eventuelle leserinnlegg og politiske utspill. Hovedansvarsområder for programmet.

En moderne miljøkommune: Roar og Tone
Åpenhet: Roar, Tone og Geir Helge
Mer til de som trenger det mest: Tone og Geir Helge
Nyskaping og Næringsliv: Geir Helge og Roar
Skole, kulturliv og ungdomstilbud for kunnskap og like muligheter: Tone og Geir Helge.

6. Medieplan for mars og april.
Planlagte leserinnlegg
Havn: Roar
Integrering/Kulturskoler: Tone
Åpenhet: Geir Helge

7. Kommunestyremøter våren 2007, Roar orienterer
Det er planlagt nye kommunestyremøter:
1. mars
26. april
20.juni

8. Eventuelt. Meld gjerne inn saker.
Invitasjon til seminar
Geir Helge orienterte om valgkamp seminar i regi av venstres hovedorganisasjon som foregår på Gardemoen medio mars. Pris kr. 1850.-. På grunn av den økonomiske situasjonen har dessverre ikke lokallaget anledning til å støtte kandidatene, slik at de må dekke reise og oppholdsutgifter selv.

Orientering fra næringspolitisk møte.
Roar deltok på møte 13. februar, i regi av Landbruksorganisasjonene. Roar hadde blant annet holdt innlegg om bioenergi.

Nytt lokallagsmøte på Halden Rådhus tirsdag 13. mars klokken 1900

Eirin Finnanger (referent)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**