Vil gi skatterabatt

Østfold Venstre vil påskjønne miljøbevisste innbyggere ved å redusere eiendomsskatten deres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Artikkel i Moss Avis

Konklusjonen etter partiets årsmøte i helgen er fortsatt at Venstre er dundrende imot eiendomsskatt — men at når en kommune først har valgt å kreve den inn, bør kommunen samtidig kunne bruke den som et effektivt miljøpolitisk virkemiddel.

Miljøplan

Dette betyr at det er graden av miljøvennlighet hos grunneieren som må bestemme nivået på eiendomsskatten, og ikke verdien på eiendommen alene. Partiet mener dermed i klartekst at det skal lønne seg å velge miljøvennlige bo- og næringsalternativer dersom man bor i en kommune som har innført den omstridte skatten.
—Vi vil ganske raskt fremme et forslag om at Fredrikstad kommune skal utarbeide en miljøplan, der formålet er å redusere utslippene — spesielt CO2. Å innarbeide en “grønn” eiendomsskatt vil være et element som stimulerer innbyggerne til å redusere sin egen forurensning, sier Fredrikstad Venstres Ulf Trenum.
Forslaget vil bli lagt på bordet i form av en interpellasjon til kommunestyret.

Søppelsortering

— Får vi med oss resten av kommunestyret på at det skal utarbeides en slik miljøplan, overlater vi til fagfolk å vurdere hva planen skal inneholde av viktige elementer — men miljøkriteriene kan for eksempel være kompostering, kildesortering, og valg av oppvarming for boliger, sier Trenum videre.
Han minner om at dagens landbrukseiendommer faktisk må ha en miljøplan for å få offentlig støtte. Hvorfor ikke sette i gang noe tilsvarende for folk som bor i blokk eller private eneboliger også, mener han.
I uttalelsen fra partiets årsmøte heter det at eiendommer med egen miljøplan, system for kompostering, kildesortering og miljøvennlig oppvarming faktisk bør kunne slippe eiendomsskatten fullstendig.
“Østfold Venstre mener at kommunene på denne måten kan samarbeide konstruktivt med borgerne om å arbeide for et mer miljøvennlig lokalsamfunn. Da kan vi sammen slippe ut mindre CO2, levere mindre avfall, bruke mindre energi og oppleve renere natur,” heter det.

Tid Publisert: 13.02.2007 09:49, Sist endret: 13.02.2007 09:51

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**