Gamle Oslo Venstre krever partikkelfilter i nye dieselbiler

Regjeringen øker svevestøvet i sentrum

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


En uheldig konsekvens av Stortingets omlegging av bilavgiftene er at det i sterk grad vil lønne seg for bilkjøperne å velge bort partikkelfilteret i nye dieselbiler. Partikkelutslipp fra dieselbiler gir alvorlige helsekonsekvenser, og har en negativ effekt på bomiljøet. De øker dermed svevestøvet i sentrum.

Derfor krevde Gamle Oslo Venstres årsmøte et påbud om installasjon av partikkelfilter i alle nye dieselbiler.

Kontakt Bernhard Rudjord 90864985

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**