Politikk, polemikk eller administrativ dubblering ?

Man kan si mangt og mye om bygdelister og andre beslektede fenomener og det gjør man da tydeligvis også! Tilblivelsen av en bygdeliste vil nødvendigvis få oppmerksomhet og god pressedekning – det er jo tross alt en renspikka nyhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Men, når majoriteten av fokuset allerede i oppstartfasen, mer skyldes "listegründernes" retorikk og ordbruk enn deres budskap, er det skjellig grunn til å bli i det minste litt tenksom.

Jeg vil nødig driste meg til å prosedere bygdelistenes eksistensberettigelse.
Derimot vil jeg heller mane til litt ettertanke.
Er en "håndfull sinte menn" de rette til å sitat " lufte ut i kroker og korridorer", underforstått i elendighetens høyborg – Gran Rådhus – med sine administrative og politiske beboere! Det smaker med andre ord litt av; Ned med alt og bort med vekk — nu skal alt bli så meget bedre ! Blir det ??

Man bør med fordel også filosofere over utgangspunktet for listedannelsen. Er det tuftet på et genuint ønske om å redde Gran fra en sikker avgrunn eller rett og slett å bevare for eksempel en skolekrets. Er all "programstaffasjen" kun et skalkeskjul for å nå et snevert hovedmål? For ingen av programpostene er spesielt nye eller revolusjonerende, og de fleste partiene i Gran kan vel egentlig si "Done that been there?

Bulldosere kommer sjelden lengre enn det drivstoffet rekker til og selv en bygdeliste må ha ny næring underveis. Slik jeg ser det, vil det etablerte politiske miljøet få det nødvendige påfyllet og stadig nye impulser fra sine moderorganisasjoner. Disse er tross alt helhetstenkende og basert på synlige ideologier og vel kjente agendaer. Deres ismer er forutsigbare!
Velgerne vet eksempelvis hvordan FrP ser på innvandring og de vet hvordan Venstre ser på ditto. Kunnskap om noe så essensielt som dette er viktig for hvordan man til slutt velger, selv i et kommunevalg! Bygdelista derimot må, billedlig, suge drivstoffet sitt fra Randsfjordferga og deres menneske- og generelle samfunnssyn er mer eller mindre i det blå for folk flest!

Internasjonalisering (Globalisering), regionalisering og samarbeid over kommunegrensene er et tydelig tegn i tiden. Selv ikke Gran kommune kommer utenom dette. De etablerte politiske miljøene vil ha sterke nettverk i alle disse landskapene og betyningen av regionale og sentrale støttespillere skal man ikke undervurdere. Andre og mer lokalt forankrede fraksjoner vil fort kunne bli svært navlebeskuende.

I utgangspunket er ikke en bygdeliste en politisk enhet. Den består, etter min mening, av enkeltpersoner med sterke meninger og vilje til å gjennomføre. Det er selvfølgelig prisverdig og vil med en viss sannsynlighet også gi dem en plass i det kommende kommunestyre. Deres agenda vil trolig være svært saksorientert og det er for så vidt greit. Men er det nok? Vi har allerede en kommuneadministrasjon og faren for at en saksorientert bygdeliste vil kunne bli en ren dublering er stor – til tross for at den er folkevalgt!

Og moralen er;
Vær bevist og reflektert når du velger! Vær bevisst både på hva og ikke minst hvorfor.
Å velge noe i protest skaper sjelden varige verdier!!

Ketil Schjerverud / Gran Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**