Valgbrosjyre Gran Venstre 2019 – 2023

Last ned her: Valgbrosjyre Gran Venstre 2019 – 2023

eller les her:

 

En grønnere fremtid

MILJØ

– Det grønne skiftet skjer lokalt.

 • Gran skal være en foregangskommune når det gjelder miljøkrav i alle sine innkjøp
 • Vi vil premiere miljøriktig adferd med støtteordninger og reduserte kommunale avgifter for bygninger med lavt energibruk og miljøvennlige energikilder
 • Vi vil ha kyststi langs Randsfjorden
 • Vi vil ha en fredelig utmark med en balansert tillatelse for kjøring
 • Vi vil etablere flere ladestasjoner for elbiler i Gran kommune
 • Vi vil at Sagatangen skal bli tilgjengelig for alle, med parkområde, “bystrand” og kunst
 • Vi vil ha gang- og sykkelvei med kultursti langs Vigga mellom Roa og Røykenvik

 

DYREVERN OG MATSIKKERHET

– Dyr har egenverdi.

 • Vi vil ha dyrepoliti i Gran kommune
 • Vi vil ha en trygg og god matproduksjon
 • Vi vil gi støtte til bønder slik at de kan leve av et bærekraftig landbruk
 • Vi vil støtte opp om lokale matprodusenter og lokale gründere innen landbruk
 • Vi vil at både dyr og bønder skal ha det godt i Gran kommune

 

VELFERD

– Folk foran systemer.

 • Vi vil styrke brukerinkluderingen i helse- og velferdstjenestene
 • Vi vil gi et godt helsetilbud til alle i kommunen
 • Vi vil bygge opp sterke omsorgsbaser som inneholder hjemmetjeneste, fellesrom og omsorgsleiligheter
 • Vi vil at dagtilbudet til psykisk syke skal utvides
 • Vi vil gi et bredere og tverrfaglig helsetilbud i nærmiljøet
 • Vi vil ta i bruk tilgjengelig velferdsteknologi for å frigi tid til personlig omsorg
 • Vi vil utvide Barnevernet med flere ressurser, inkludert omsorgsvikarer
 • Vi vil styrke hjemmetjenesten
 • Vi vil gi fastlegene bedre arbeidsvilkår

 

VERDISKAPING

– Levende lokalsamfunn.

 • Vi vil fortsette å støtte Hadelandshagen for å legge til rette for gründere og småbedrifter
 • Vi vil at kommunen skal være den mest inkluderende lærlingbedriften og arbeidsgiveren
 • Vi vil utvikle attraktive tettsteder for å øke tilflyttingen til Gran kommune
 • Vi vil utvikle kulturlivet i kommunen
 • Vi vil at kulturskolen skal stå sterkt, med tilbud til både barn og voksne
 • Vi ønsker mangfold, inkludering og integrering i kommunen

 

SKOLE

– Best for barn og unge.

 • Vi vil ha store nok skoler som kan klare de oppgavene som krever spesialkompetanse og tverrfaglighet
 • Vi vil ta i bruk og dele kompetanse som allerede finnes om adferd og psykisk helse gjennom tverrfaglig arbeid
 • Vi vil ha et godt skoletilbud for alle ved å etablere en alternativ skolearena med tilpassede tilbud
 • Vi vil styrke og videreutvikle kulturskolen som del av skolefritidstilbudet for barn og unge
 • Vi vil utvide tilbudet om kurs i Trygghetssirkelen (COS) for foreldre og dem som jobber med barn og unge
 • Vi vil øke ressursene til PP-tjenesten
 • Vi vil ha redusert fartsgrense på kommunale veier der barn ferdes