Til innhold
Forsidebilde
Foto: Maria Thon Steinset

Gran Venstre

Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er det fordi vi har tillitt til enkeltmennesket med toleranse for ulike livssyn med sterkt vekt på ytringsfrihet og menneskerettigheter. Vi tror på et samfunn bygd på nestekjærlighet, omsorg, rettferdig fordeling og respekt for hverandre.

En grønnere fremtid

 • Miljø

  Det grønne skiftet skjer lokalt.
  Gran skal bli en foregangskommune når det gjelder miljøkrav i alle sin innkjøp.

 • Velferd

  Gran Venstre setter folk foran systemer.
  Venstre vil gi et godt helsetilbud til alle i kommunen.

 • Verdiskaping gir levende lokalsamfunn

  Støtte Hadelandshagen, satse på lærlinger i kommunen og satse på attraktive tettsteder for å øke tilflyttingen til Gran

 • Skole - best for barn og unge

  Vi vil ha store nok skoler som kan klare de oppgavene som krever spesialkompetanse og tverrfaglighet. Venstre vil satse på Kulturskolen og utvikle kulturlivet i Gran.