Styret og årsmøtereferatet

Les mer om styret for Stange Venstre 2010-2011 og årsmøtereferatet her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det nye styret
Leder Ann-Christin Kippersund Willumsen
Politisk nestleder Mirjam Engelsjord
Styremedl./webansvarlig Lars Magne Mauset
Styremedlem Ivar Botterud
Styremedlem Erik Ringnes
Vararepresentant/ sekretær Paul Olav Fallet

REFERAT
Årsmøte Stange Venstre 08.02.10

1. Åpning
Møtet ble åpnet av lederen, Mirjam Engelsjord.

2. Godkjenning av innkalling og dagsordenEnstemmig godkjent.

3. Valg av møteleder og sekretær
Mirjam Engelsjord ble valgt til møteleder, Ivar Botterud til sekretær.

4. Valg av to til å underskrive møteprotokollen
Helge Alm og Paul Olav Fallet valgt.

5. Årsberetning for Stange Venstre 2009
Mirjam Engelsjord leste og kommenterte årsberetningen. Beretningen ble med noen få tilføyelser enstemmig godkjent.

6. Kontingent 2010.Vedtak: Uendret kontingent.

7. Regnskap 2009 og Budsjett 2010
Kassereren Ann-Christin K. Willumsen gjennomgikk regnskapet, som ble enstemmig godkjent under forutsetning av godkjenning fra revisorene.
Budsjett for 2010 ble utarbeidet og vedtatt på årsmøtet.

8. Valg av 4 delegater til Hedmark Venstres årsmøte på i Grue 13. og 14. Februar 20 10
Erik Ringnes, Mirjam Engelsjord og Ann-Christin K. Willumsen ble valgt på årsmøtet.
Mirjam fikk fullmakt til å prøve å skaffe en til blant medlemmer som ikke var til stede på årsmøtet.

9. Valg av styre i Stange Venstre for 2010
Leder Ann-Christin Kippersund Willumsen valgt for 1 år
Politisk nestleder Mirjam Engelsjord valgt for 2 år
Styremedl./webansvarlig Lars-Magne Mauset valgt for 1 år
Styremedlem Ivar Botterud valgt for 2 år
Styremedlem Erik Ringnes valgt for 1 år
1. vararepresentant Paul Olav Fallet valgt for 2 år
2. vararepresentant Helge Alm valgt for 2 år

Revisorer.
Inger Renolen og Camilla Eilertsen

Valgkomite og nominasjonskomite.
Gerd Vasaasen, Stein Kippersund og Ivar Botterud

Det nye styret konstituerte seg etter valget med Paul Olav Fallet som sekretær og Helge Alm som kasserer.

10. Innkomne årsmøtesaker.
Ingen saker var innkommet.

Stange, 08.02.10

Ivar Botterud
sekretær

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**