Kongens fortjenestemedalje til Signe Heitmann

Venstres Signe Heitmann (85) ble fredag 16. februar tildelt Kongens fortjenestemedalje. – Jeg har selv vært sammen med deg i bystyret i fire år. Det var på en tid da pensjonister helst skulle bare være i eget parti. Jeg husker så godt da du sa ja til plass på toppen av bystyrelisten vår, med begrunnelsen at eldre måtte være aktive i alle partier, sa Venstres fungerende gruppeleder i Stavanger, Helge Solum Larsen under seremonien i formannskapssalen. Signe Heitmann representerte Venstre i Stavanger bystyre i perioden 1992 — 1995.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Signe Heitmann

Foto: Stavanger kommune

Signe Heitmann er utdannet sykepleier. Hun var med under gjenreisingen i Finnmark etter krigen og var ved sykestuene både i Alta og Lakselv fra 1945/46 og til 1949. Hun var bare 24 år da hun reiste for delta i dette arbeidet og hun gjorde en betydelig innsats for pasientene og andre i Finnmark. Tilbake i Stavanger var hun hos legene Sundfør, Søiland og Dommersnes. I lang tid var hun, sammen med dem knyttet, til Stavanger Sanitetsforening (Klinikken).

Signe Heitmann var deretter oversykepleier ved Stavanger sykehus før hun i 1973/74 ble den første sykepleier hos Statoil. Det var like etter at Statoil hadde åpnet sitt kontor i Stavanger. Her gjorde hun en stor innsats i bedriftshelsetjenesten. Signe Heitmann var den som først satte helsetjenestene på riggene i system og hun gjorde mange turer til plattformene i Nordsjøen. Hun var i Statoil til 1988 da hun gikk av med pensjon.

Signe var foregangskvinnen for opprettelse Kreftforeningens omsorgs- og kompetansesenter i Stavanger/Rogaland. Dette hadde hun ivret for i mange år. Gjennom sitt arbeid på sykehuset, i bedriftshelsetjenesten, i helse- og sosialutvalg i Stavanger kommune så hun hvilket behov det var for slike tjenester. I de ca. 20 år dette kontor har vært i Stavanger har hun deltatt med stor innsats både i pasientforeningene og for den enkelte person og pårørende til kreftpasienter. Før dette kontoret kom må man kunne si at Signe i seg selv var et omsorgssenter. Hun organiserte vaffelsteking på sykehuset hver uke, hun hadde en personlig besøkstjeneste til syke mennesker, kjente og ukjente, unge og eldre, som var uten sidestykke. Og dette pågikk i mer enn 30 år, både i den tid hun var i fullt arbeid, i sin pensjonist-tid og selv i tiden etter at hun selv ble rammet av alvorlig sykdom. Mange har mye å takke Signe for og sjelden har en person gjort så mye på omsorgssiden som henne. Signe var med i representantskapet i Kreftforeningen og fremførte sine hjertesaker for omsorg til pasienter og pårørende på en fremragende måte.

Venstres Helge Solum Larsen overbrakte hilsener fra stortingsrepresentant Gunnar Kvassheim som hilste Signe som et "helstøpt Venstremenneske" og tidl. partileder og statsråd, stortingsrepresentant Odd Einar Dørum som hilste med at "Signe har vært viktig for å bygge det sosialliberale Venstre gjennom arbeidet i Stavanger bystyre, dermed har Signe vært viktig for å legge grunnlaget for et større Venstre lokalt og nasjonalt."

– Du har en høy stjerne i Venstre. Det har å gjøre med at du er et helt menneske. Særlig de unge i partiet har alltid sett veldig opp til deg. Du er så verdiorientert, med klare standpunkt i vanskelige spørsmål. Det var nok også dette som gjorde utslaget for at Unge Venstre i Rogaland har utnevnt deg som æresmedlem, med begrunnelsen i at “du er den kuleste dama i Venstre”, sa Helge Solum Larsen i sin tale.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**