Retten til å bevege seg fritt!

Gran Venstre er svært glade for at Venstre har fremmet et Dok. 8 forslag om en gjennomgang av personvernet i samferdselssektoren. Dette ser vi på som strengt nødvendig og har meddelt vårt bifall til stortingsrepresentant Gunnar Kvasheim!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Den teknologiske utviklingen går lynraskt og vi tar stadig i bruk teknologiløsninger som for kun få år siden fremstod som ren Science Fiction!

Ny teknologi er bra, vi trenger den og vi har for lengst passert "The Point of no Return" når det gjelder avhengigheten av f.eks datateknologi.

Utviklingen innen IKT synes imidlertid ikke å ha begrensinger eller hemninger og kan heller ikke stanses verken av myndigheter eller andre.

Det er derfor viktigere enn noen sinne at man legger vesentlig vekt på å styre bruken av disse mediene og fortrinnsvis før det er for sent!

"Storebror ser deg" er et kjent begrep.
Når det også begynner å bli et kjært begrep, bør det for alvor begynne å ringe noen klokker om ikke dombjeller!! Man kan like det eller ikke, men IKT har faktisk blitt en så alvorlig trussel mot personvernet og individets rett til å bevege seg fritt, at tiden er overmoden for å tenke seg godt om før man tar nye skritt!!

Det er derfor et tankekors når myndigheter og enkelte fraksjoner på Stortinget, i det godes tjeneste, ønsker å ta slike skritt uten å se tiltakene i en slik og større sammenheng. Bl.a går Arbeiderpartiet nå i bresjen for å ta i bruk gjennomsnittsfartsmåling på norske landeveier. Hensikten er edel og i trafikksikkerhetens ånd, men konsekvensene for personvernet og individets frihet kan ligge langt ut over den enkeltes fatteevne!

Den potensielle bruken av teknologi til overvåkningsformål er enorm. Selv om formålene i seg selv kan være både edle og samfunnsnyttige, kan konsekvensen allikevel bli for store!

Ketil Schjerverud

Les mer om saken

Dok 8

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**