Styret i Drangedal Venstre

Drangedal Venstre har følgende styresammensetning i 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Leder:
Arnt Olav Brødsjø

Nestleder:
Turid Anita Løite

Sekretær:
Ola Nesland

Kasserer:
Ruth Høgsdal

Styremedlemmer:
Mette Tufte
Kåre Lindkend

Varamedlemmer:
Idun Haugland
Judith Clemensen
Asbjørn Vågsland
Kari Vågsland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**