En levende gågate

Sarpsborg Venstre ønsker seg en gågate hvor opplevelse står i sentrum, og som føles som et naturlig møteplass for byens innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sarpsborg Venstre ønsker seg en levende gågate, og for å få til dette trenger kommunen et målrettet, koordinert handlingsprogram. Ellers risikerer vi at visjonene våre bare blir til luftslott og tomme ord.

V-logo med dekor

Foto: Venstre

Venstre vil blant annet::

Gjennomgå regleverket for handelsstanden i gågata, for å se om det finnes etableringshindre her, spesielt for større og attraktive kjedebutikker. Gågata trenger flere butikker som virker som trekkplaster og får folk til å komme til gågata.
– Samarbeide med gårdseiere og forretningsdrivende for å finne løsninger for en mer attraktiv handelsgate
– Utarbeide et målrettet koordinert handlingsprogram for å gjøre gågata mer attraktiv
– Ha et større innslag av sitteplasser og grønne vekster
– Ha høy kvalitet på vedlikehold og renhold i sentrum
– Sørge for retningslinjer som sikrer byen en vital gågate.
– Fri parkering til visse tider, for å stimulere sentrumshandelen
– Bruke kollektivtilbudet for å gjøre det lett for mennesker å komme seg til sentrum gjennom billigere billetter og flere avganger.
– Legge forholdene til rette for små lokal- og nisjebutikker
– Bedre tilgjengeligheten til gågaten gjennom f.eks bedre parkeringsmuligheter i sentrum
– Sørge for at bystyret forplikter seg til å være med å utvikle byens sosiale liv, og ikke overlate dette til entreprenører og andre privatøkonomiske interessenter.
-Etablere lystbetonte aktiviteter og møteplasser i og rundt gågata
– Satse mer på opplevelse for å tiltrekke mennesker til sentrum
– Markedsføre gågata bedre for byens innbyggere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**