På Grorud i lys av FAFOs levekårsrapport

Jeg er født på Ammerud, og jeg trives så godt her i Grorud bydel at jeg ser ingen grunn til å flytte “hjemmefra”, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Akers avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


At folk trives her ved markagrensa i Oslo har nå også forskerne på FAFO funnet ut. I den nye levekårsundersøkelsen står det at folk i Groruddalen er veldig fornøyde med lokalmiljøet. Det tror jeg på, for, som FAFO påpeker, vi har godt etablerte og varierte, ofte små bomiljøer hvor folk blir sett og ikke minst er det et solid foreningsliv her i bydelen. Likevel er det ikke alle på Grorud som har det bra. FAFOs undersøkelse slår fast at i gjennomsnitt har folk i Oslo øst svært mye dårligere helse enn det de har på vestkanten. Det kan jeg ikke akseptere!

Høyblokka ved Grorudsenteret i snøvær, 25. februar 2007

Mange på Grorud sliter i livet, og for en del mennesker er rus blitt et problem hver eneste dag. Mitt parti, Venstre, er opptatt å skape et romslig og enkelt system hvor hver enkelt kan få hjelp for sine problemer. Rusavhengige skal ikke behøve å stå i en komplisert evighetskø for å få hjelp.
Vi som bor i Grorud bydel lever tett ved marka, noe som betyr mye for mange menneskers trivsel. Marka skal vi selvsagt bevare, for her ligger hjertet vårt. Rett ved marka på Ammerud har vi imidlertid Huken. En kampsak for Grorud Venstre er å få stoppet videre drift av Huken pukkverk, ikke bare å hindre utvidelsesplanene innover i Lillomarka. Forurensning og støy fra virksomheten og trafikken til pukkverket opp Ammerudveien er en belastning for svært mange i bydelen, og vi finner oss rett og slett ikke i dette lenger. Stopp Huken nå!

I Groruddalen har vi opplevd stor endringer siden jeg gikk i barneparken på Ammerud på 1970-tallet. En av de mest vesentlige sosiale endringene er selvfølgelig innvandringen fra land utenfor Europa. Jeg hadde ingen medelever med mørk hud og et annet morsmål da jeg gikk på Grorud og Nordtvet skoler på 1980-tallet. I dag kan jeg ikke forestille meg en bydel uten det sterke kulturelle mangfoldet vi har her på Grorud.

Her i Grorud bydel har over 30 pst en såkalt minoritetsbakgrunn. Det fremstilles nesten alltid som et stort problem. Vi som er opptatt av hvordan folk i byen har det er klar over at det er en rekke utfordringer knyttet til både etniske minoriteters deltagelse på arbeidsmarkedet, i politikken og i samfunnslivet generelt. Vi vet også at det er store utfordringer knyttet til levekår, spesielt i forhold til helse for noen kvinner med bakgrunn fra enkelt land, slik FAFO beskriver det.

Jeg tror på norskopplæring. Venstre vil gi gratis barnehage til fireåringer som ikke kan norsk, noe som vil være et viktig virkemiddel for integrering. Flere fleksible møteplasser hvor spesielt hjemmeværende innvandrerkvinner og deres små barn kan komme er noe jeg mener kan være viktig for å lære norsk, få kunnskap om vårt felles samfunn og om helse. Dessuten kan det for mange være viktig rett og slett å komme ut og være sammen når man som hjemmeværende innvandrerkvinne noen ganger lever litt isolert. Jeg håper en dag å kunne invitere innvandrerkvinner med ut i bydelen, også helt på deres egne premisser, for jeg vil så gjerne ha med flere på våre samfunnsarenaer.

– Av Linn Beate Kaald Thoresen, nestleder i Grorud Venstre og BU-kandidat
Innlegget stod på trykk i Akers Avis / Groruddalen fredag 16. februar 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**