– Sier ja til 16-årig stemmerett

Vestby Venstres foreslåtte ungdomskandidat, Therese Dahle, måtte fjernes fra lista som nominasjonsmøtet valgte fordi hun ikke er født tidlig nok. Anne-Mette Aune Hjelle, leder i Follo Unge Venstre og selv også født i 1990, mener at stemmerettsalderen, og dermed også valgbarhet ved kommunevalg, må settes til 16 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nærmere informasjon om dette finnes her. Follo Unge Venstre har mange medlemmer i Vestby, men på grunn av et valgsystem som prioriterer gamle fremfor unge kan dessverre bare få av disse stå på lista.
– Det er frustrerende å se at unge mennesker, mange jenter, med et langt større engasjement enn meg, ikke kan få være med å påvirke sitt eget lokalsamfunn gjennom kommunestyret, samtidig som politikerne sutrer over at ungdommen ikke engasjerer seg nok, sukker Odd Bovim. Bovim er selv 26 år gammel, er foreslått på 5. plass på kommunevalgslista og er den øverste kandidaten under 30 på listen etter at Therese Dahle måtte fjernes fra fjerdeplass på grunn av et rigid valgsystem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**