Til innhold

Grønn og liberal for Vestby.

Hva hadde du valgt om du fikk bestemme?

Å mene er lett, å bli hørt ikke alltid like greit. I Vestby Venstre møtes folk med et liberalt grunnsyn, som mener at samfunnet alltid må bygges med fokus det enkelte individ – i et sosialt samspill så ingen faller utenom. Vi er med å bestemmer hvordan Vestby skal utvikles fremover og har innflytelse på de valgene kommunen tar. Hvordan skal Vestbyskolen være, hvordan kan vi bygge Vestby i en grønn retning? Hva kan vi gjøre for å utvikle næringsliv og arbeidsplasser? Det nye kulturbygget – hva skal vi fylle det med? Du har mulighet til å påvirke om du blir med i et politisk parti og i Vestby Venstre møter du et parti med stor takhøyde, godt miljø og livlige debatter. Bli med!

Vi gjør Vestby bedre.

 • En småby på landet.

  Skal vi klare å ta vare på kvalitetene som gjør det godt og attraktivt å bo i Vestby må vi tenke nytt.

 • Grønn vekst.

  Vestby Venstre skal gå foran på grønn vekst i Vestby kommune.

 • Miljø

  Vestby Venstre vil omskape Vestby til en grønn kommune.

 • Den beste skolen

  Et godt læringsmiljø skapes der barn og voksne trives, kan utvikle seg og føler seg trygge. Variert og tilpasset undervisning, et godt psykososialt miljø og lærere som får mulighet til å være nettopp det.

Våre folk

Bli frivillig

Ønsker du å hjelpe oss i valgkampen? Meld deg som frivillig via dette skjemaet