En unik park for opplevelse og kunnskap!

Det er store planer for området ved Oljemuseet. Det skal bygges en ny park. En ganske annerledes en! Det gigantiske olje- og gassområde Trollfeltet i Nordsjøen skal gjenskapes, dog i noe forminsket størrelse, midt i Stavanger sentrum!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


"Offshore Culture" er den foreløpige tittelen på dette prosjektet som Helen & Hard arkitekter og Norsk Oljemuseum har utviklet for museets uteplass. Prosjektet er opprinnelig et forslag knytet til kulturhovedstadsåret 2008. Stavanger kommune har regulert dette sentrale området til uterom som skal legge til rette for ungdomsaktiviteter og festplass.

"Offshore Culture" vil gi byen og sentrum noe helt nytt, – det vil åpenbart bli en spektakulær attraksjon. Prosjektet representerer noe byen aldri har vært i nærheten av tidligere, og det er unikt også i internasjonal sammenheng. Parkens utforming skal ha sin forankring i oljeindustrien. Oljeindustrien fikk sitt museum for fem år siden. Det er naturlig at nettopp plassen utenfor museet fylles opp med direkte oljerelatert utsmykking framfor en parkeringsplass for biler. Det er alltid viktig for en by å bidra til å styrke byidentiteten. Stavangers moderne historie, og ikke minst vekst, er uløselig knyttet til olje- og gassindustrien. "Offshore Culture" har sin naturlige plass i Stavanger, det ville vært noe kunstig og spesielt om den skulle vært bygget ved leke- og opplevelsessenteret Tusenfryd utenfor Oslo. "Offshore Culture" hører hjemme i Stavanger!

Prosjektet handler om vår moderne oljehistorie, men i tillegg har arkitektene tatt mål av seg å vektlegge de framtidige utfordringene oljebransjen står overfor i selve utformingen. Det handler altså om identitet – det handler om utfordringer! Hva er da mer naturlig enn å først og fremst vie prosjektet til byens ungdom. De har vært med i utviklingen av prosjektet, og skal trekkes ytterligere med i videreutviklingen.

"Offshore Culture" skal primært være et møtested for ungdom. Det skal være et opplevelsessenter — et aktivitetssenter. Her skal det være strand og badeplass, med muligheter for å spille strandvollyball. Her skal det være en festplass, som skal være skøytebane om vinteren og mulighet for større arrangement som konserter etc. Her skal en kunne skate, drive med grafitti eller klatre. Her skal en kunne settes seg ned å gi tid til den god samtalen. Her skal det være gjenstandspark og utendørs vitensenter i regi av museet. Når dette område står ferdig vil det fremstå som Norges mest spennende uterom. Jeg hørte at en av de unge russisk ingeniørene som var invitert av oljeselskapene i forrige uke, uttalte offentlig at han ikke helt visste om Stavanger var den rette byen for han: "..her i sentrum er alt så stille og kjedelig etter klokken atten" Synd han ikke ble fortalt om Offshore Cultureplanene!

Men bevares dette koster. I sakspapirene til formannskapet fra rådmannen står det klart at summen er stipulert til 150 millioner. Da Bystyret i desember i fjor ønsket å gå videre med prosjektet var det en kostnadsramme på 60 millioner. Finansieringsplanen gikk opprinnelig ut på at Stavanger 2008, Norsk Oljemuseum og Stavanger kommune skulle ut med 20 mill hver. I dag vet vi at både Stavanger 2008 og Norsk Oljemuseums bidrag, ikke på langt nær vil være i denne størrelsesorden. Det betyr at andre offentlige og private aktører må på banen, mest nærliggende er det å tenke på at det er den såkalte Trollalliansen som bør bidra med over halvparten av det endelige beløpet. Selskaper som Petoro, Statoil, Hydro og Shell må snarest inviteres til rådhuset!

"Dette kan bli den attraksjon som Stavanger mangler" skrev Rogaland Avis på lederplass lørdag. Det er jeg helt enig i. Mange byer har sin egenart. Nå kan vi skape noe som ingen andre har. Det er identitetsbyggende i seg selv for byen, men samtidig en avgjørende faktor når turistene skal bestemmes seg for hvor de skal dra. De ser etter det særegne!

Finnes det ikke malurt i begeret? Rådmannen innstilte på at saken skulle vurderes i Handlings- og økonomiplanen. Det betyr på godt norsk utsettelse. Samtlige partier i formannskapet sa ja til at vi skal gå videre med prosjektet nå. Vi skal forsøke oss med en etappeutbygging, men hvor målet er at hoveddelen skal stå ferdig til 2008. Det er klart at både økonomi og framdrift fortsatt er en stor utfordring for prosjektet.

Jeg skulle ønske, som også andre har kommentert, at når området en dag står ferdig heter det ikke lenger "Offshore Culture". Stavanger er en internasjonal by, og "oljepråket" er engelsk. Men det er unødvendig og historieløst å gi et sentralt uterom i Stavanger et engelsk navn. Gi også navnutfordringen til ungdommen!

Dette prosjektet kom nærmest rekende på en fjøl. Det har ikke vært omtalt i handlings- og økonomiplanen tidligere. Det har sin naturlige forklaring i at prosjektet var, som sagt, knyttet til et forslag til Stavanger 2008. Det er positivt oppsiktsvekkende at alle partier har sagt ja til å gå videre og har en klar felles ambisjon: å få det delvis ferdigstilt til 2008. Men jeg har et hjertesukk: Det finnes store viktige investeringsprosjekter som har gått den mer formelle veien via kommunes investeringsprogram- og planer. Jeg tenker spesielt på Flerbrukshallen på Sørmarka/Ullandhaug. Skøytebanen som skal få nytt isanlegg, tak over hele banen, klatrevegg og andre fasiliteter. Jeg forventer at det første spadetaket blir tatt på Ullandhaug, så kan vi dagen etter starte på oljemuseumstomten. For det er Flerbrukshallen i Sørmarka som står først for tur!

Stavanger sentrum har de siste årene opplevd en fornyelsesprosess som er helt enestående i byens historie. Blå Promenade, renoveringen av Byparken, Obstfeldersplass, Tusenårstedet og kanskje er bussene snart permanent borte fra Domkirkeplassen også. Men vi må passe på å bevare det som er bevaringsverdig! Dersom vi makter denne balansen vil byen fremstå som en by som har historien med seg, men også en by som ser framover. Vi kan si med ytterliggere stolthet: Velkommen til Stavanger!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**