Dei mjuke verdiane

Venstre ynskjer å støtte haldningsskapande tiltak, og vere med på å leggje til rette for aktivitetar i rusfrie miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre fekk programfesta i 2003-07 at vi ynskjer å få i gong organisert nattevandring i kommunen. Nattevandringa er godt i gang, i godt samarbeid mellom kommunen, Røde Kors og frivillige foreldre. Vi må framleis arbeide med å ha fleire tilbod til born og unge, i alle bygder, enten gjennom skule, barnehage eller frivilleg arbeid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**