Den helgrå fredagen i mai

Det var ikke grenser hva regjeringspartiene lovet i valgkampen og senere i regjeringserklæringen. Men revidert budsjett for 2006 og kommuneproposisjonen viste at det var grenser. At det er en mur mellom det som ble lovet og det som blir bevilget! Det ble en helgrå fredag 12. mai 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det er først og fremst kommuneøkonomien som er avgjørende for utviklingen av tjenestetilbudet i kommunene. Det skal bevilges over fire milliarder kroner til kommune-Norge i 2007, fortalte regjeringen nå sist fredag. Halvparten av beløpet er øremerket reformer innen psykisk helse og barnehage. De frie midlene utgjør noe over to milliarder. Det skulle gi Stavanger om lag 40 millioner i frie inntekter for 2007. Ikke særlig mye, når vi vet at totalbudsjettet for Stavanger er fem milliarder!
Regjeringen Stoltenberg har verbalt hatt en mer offensiv holdning til kommuneøkonomi enn regjeringen Bondevik II. De rødgrønne uttalte at det har vært en sultefôring av kommune-Norge og det skal bevilges så mye penger at det skal skinne av eldreomsorgen. Men de sa mer: De lovet mer penger til skolene. Landbrukspolitikken skulle oppleve en ny vår. Norge skulle få en ny kurs.
Dersom regjeringen Bondevik hadde fortsatt, ville det også blitt bevilget frie midler til kommunene. Dersom nivået på frie midler hadde vært opprettholdt fra tidligere, betyr det at forskjellen på en borgerlig regjering og en sosialistisk regjering utgjør for Stavangers vedkommende 20 millioner kroner. Det utgjør langt under en prosent av Stavanger samlede budsjett. Altså promiller. Sannsynligvis må alle midlene brukes til å kompensere lønnsoppgjøret!
Unnskyld at jeg spør: Hvem trodde i høst at forskjellen på å stemme rødgrønt og ikke-rødgrønt utgjorde noen promiller i forskjell på kommunebudsjettet? Ble det ikke gitt inntrykk av at det var lovet noe mer? Hvordan er det mulig å innfri løftene med kun 20 millioner ekstra? Dette viser at regjeringen ikke har øyekontakt med sine egne valgløfter!
Sist fredag ble også revidert statsbudsjett for 2006 lagt fram. Da regjeringen la fram statsbudsjettet for 2006, ble det med rette hevdet fra statsrådene at dette var et budsjett som primært var utarbeidet av Samarbeidsregjeringen. Den nye regjeringen hadde ikke tid til å male budsjettet rødgrønt. "Men bare vent" — ble det sagt fra regjeringen. På fredag kom det første svaret. Det var ikke rare kursendringen å få øye på. Kompasset som det styres etter ble gjenglemt på Soria Moria. Det er vanskelig å styre en eventyrfortelling med kompass! Jeg tror de la igjen kompasset med vilje. Det blir det nesten komisk når stortingsrepresentant Eirin Sund beskriver revidert budsjett som et gjennomslag av ny politikk.
Det er all grunn til å spørre seg hvor den aktive næringspolitikken er. Hvor er satsingen på skole og utdanning kort tid før høstens store skolereform? Hvor er de gjentatte løftene om å satse på fornybar og alternativ energi — det "bedre" alternative til grønne sertifikater? Hvor er det blitt av regjeringens historiske fattigdomssatsing?
Regjeringen gikk til valg på at Norge trenger en kursendring, men forslaget til revidert budsjett og til kommuneproposisjon er oppsiktsvekkende, når vi husker løftene i valgkampen.
Regjeringens framlegg til revidert nasjonalbudsjett er helt uten satsinger på storbyenes spesielle utfordringer. Begrepene kollektiv eller kollektivtrafikk er knapt nevnt i fredagens reviderte budsjett. Var det ikke på dette området Sosialistisk Venstreparti skulle vise en helt ny politikk. De hadde muligheten nå, men grep ikke sjansen. Dermed forsterker regjeringen inntrykket fra høstens budsjettbehandling at de ikke er opptatt av kollektivtrafikken i storbyene. Dette er særdeles urovekkende for alle som er avhengig av et godt kollektivtilbud. Og det er urovekkende for byenes mulighet til å drive en forsvarlig byutviklingspolitikk.
Venstre vil ta initiativ til en ytterligere satsing på storbyens spesielle utfordringer, kollektivsatsing, småbedrifter, fornybar energi, skole og utdanning og en reell omfordeling som gir mer til dem som trenger det mest. Det blir fremmet egne forslag om dette i forbindelse med Stortingets behandling av det reviderte budsjettet.
Venstres engasjement for miljøet, næringslivet og de som faller utenfor skal være å kjenne igjen, i Stavanger, i tidligere regjeringer og nå i opposisjon på Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**