Nytorget – det skal bli så pent så!

Det var noe tilforlatelig over debatten i bystyret sist mandag, da Nytorgets framtid ble drøftet og vedtatt. Tilforlatelig fordi både Høyres og Arbeiderpartiets representanter hevdet at det å rive hus, rive muren, sage ned trærne, fjerne stakittgjerde, grave opp hele plassen og eventuelt sette opp et midlertidig parkeringshus, ikke gjør så mye. For når rivingen og
gravingen er over skal alt bli moderne — “det skal bli så fint så” ble det hevdet!!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Det var samme argumentasjonen som ble brukt da stavangerpolitikere på femtitallet skulle bestemme seg for hva som skulle skje med området Gamle Stavanger. "Vi river alt", hevdet mange av datidens bystyrerepresentanter. "Vi skal skape en moderne bydel — alt skal bli så fint så". Men Gamle Stavanger ble reddet! Det var det samme som ble sagt da Smedgatekvartalet sto for fall på åttitallet. De rivingsklare bystyrepolitikerne hadde samme argumentasjonen igjen: Byen må moderniseres — men bare vent: "det skal bli så fint så". Men Smedgatekvartalet ble reddet! Eller for den saks skyld da kampen sto om Rosenbergbakken 3. Det lille trehuset som sto i veien for det moderne Stavanger. Huset ble reddet til slutt, ikke av et bystyreflertall, men denne gang av Miljøverndepartementet.

Nytorget er et nytt klassisk eksempel. Det hersker liten tvil om at Nytorget trenger en rehabilitering. Men det er underlig at det skal skje på bekostning av trehusbebyggelsen, den nydelige muren og trærne! Det er hensynet til bilen, og behovet for parkeringsplasser som bidrar til ønsket om saneringen. Det er å skape et bysamfunn på de verst tenkelige premisser: vi river ned det verneverdige for å skape rom for parkeringsplasser.

Det er nesten som en kan spørre seg: Vet vi ikke byens beste? Skjønner vi ikke at en by må utvikles i balansen mellom å bevare og moderniseres ? At moderniseringen aldri må gå på bekostning av det særegne, detverneverdige, det typiske — det som gjør Stavanger til Stavanger? Historien viser oss at det er en kamp hver gang, enten det er Gamle Stavanger eller Hindal Gård. Det verneverdige er truet. Hvor er hensynet til bymiljøet?

Nettopp av hensynet til det totale bymiljøet må Jorenholmen bort innen 2018. Da blir det behov for nye parkeringsplasser!! Parkeringsplassene kan lages i en underjordisk anlegg: Byhallen. Byhallen kan romme dagens antall plasser på Jorenholmen og enda noen til. Byhallen kan også ytterligere utvides. Utgangen kan skje i Klubbgaten. Inngang i
Bergelandstunnelen. Men i stedet for å lage tunnelinnslag er planen nå å grave et krater påNytorget, putte noen biler nedi og lage et nydelig lokk på toppen Hele 32 av bystyret 67 representanter stemte for Venstres forslag å starte planleggingen av Byhallen. Det sto på to stemmer. Surt.
Kanskje blir det fint på Nytorget en dag. Men borte er trehusene. Borte er muren. Borte er trærne. Borte er Nytorget slik vi kjenner det. Noe av byens identitet forsvinner. Når identiteten svinner blir vi fattigere som bymennesker. Er prosjekt "Nytt Nytorget" verdt akkurat det? For Venstre er svaret et åpenbart nei!

I 2008 er vi europeisk Kulturhovedstad. Dersom det ikke er mulig å stoppe ødeleggelsen av Nytorget, må det i det minste ventes med å grave til vi er ferdig med feiringen. Hvem kan leve med at vi blir kalt Kulturbyhovdstaden totusenoghull? Men igjen taper vel kulturen i vid forstand: For når
allting kommer til alt for det politiske flertall i denne saken: ingenting er viktigere enn hensynet til bilen og parkeringsplasser? Og: "Det skal bli så fint så " Eller?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**