Venstre i kommunestyret

Venstre har i dag ein representant til å tale vår sak i kommunestyret i Vanylven. Vi ynskjer fleire aktive, interesserte vanylvingar som kan stå på for Venstre i komande periode 2007-2010.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Venstre har utdanning og forsking som prioritert område. Ein skule for kunnskap og like moglegheiter er av våre hovudmål. Venstre ynskjer støtte til småbedrifter. Vi tek ansvar for kvarandre og miljøet.
Fridom for enkeltmennesket – ansvar for fellesskapet – auka rom for mangfald

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**