2007-budsjett med sosial profil og Venstrestempel

Agderpostens omtale av flertallets budsjettforslag for 2007

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Arendal driftsstyre behandlet i dag forslag til budsjett for 2007. Flertallet – SV, SP, Ap, V og KrF – foreslår å ta ut igjen rådmannens forslag om å legge inn bunnfradraget i eiendomsskatten – det vil si at denne skatten blir som den er nå.

Partiene vil bruke 2 millioner kroner på å videreføre tiltak i oppvekstområdene og de vil støtte lag og foreninger med totalt 2,2 millioner kroner – mens rådmannen ville kutte ut den millionen de fikk i fjor.
Flertallet vil også bruke 1,5 millioner kroner på å bygge ut og til rette infrastrukturen på Hove for å gjøre alt klart for Hovefestivalen og andre store arrangementer på Tromøy.
Som et resultat av høstens store fokus på de mange elevene som dropper ut fra videregående skole, ønsker flertallet å gi 1 million kroner for å forsterke rådgivning til ungdomsskoleelever neste år – samt å videreføre den biten også de kommende årene med 800.000 kroner årlig.
De vil dessuten opprettholde tredelte barnehagetakster, styrke Friluftsrådet sør, ungdommens bystyre og kommunens tre lokale museer.
Alt dette utgjør 16,9 millioner kroner.
-Dette er penger regjeringen har sagt vi skal få i økte skatteoverføringer, vi er sikre på at vi får pengene og foreslår derfor å bruke den slik, sier ordfører Torill Rolstad Larsen (Ap).
Flertallet ønsker dessuten å styrke barnevernet med en ny stilling, i tillegg til at bibliotektjenesten skal få 800.000 kroner til nye stillinger.
De 8,3 millioner kronene som kommunen ifølge kommunalministeren skal få i økte rammeoverføringer, foreslås brukt til omsorg og oppvekst med henholdsvis 5 og 3,3 millioner kroner hver.

Skepsis
Opposisjonen er skeptisk til å bruke penger man foreløpig ikke har fått. Frp foreslår å kutte ut hele eiendomsskatten og heller bruke penger på forprosjekt til nytt sykehjem, styrking av skoler med materiell og utstyr, vedlikeholde kommunale veier, styrke frivillige lag og foreninger (1 mill.kr.), prosjekt for utarbeidelse av innvandrerregnskap, kulturell skolesekk, psykisk helsearbeid og rusforebyggende tiltak.
Anders Kylland & co vil dessuten ikke ha noen informasjonskonsulent og de vil redusere antall ansatte i toppledelsen. Frp vil dessuten øke utbyttet fra Agder Energi med 23,9 millioner i tillegg til de 40 rådmannen allerede har foreslått.
Høyre vil ikke prioritere heis til Fløyheia, Unni Holthe Svensen & co vil heller satse på nærmiljøanlegg på Bjønnes, videreføring av kulturmillionen og infrastruktur på Hove, styrking av biblioteket, driftsbudsjettet for kommunale veier, museer og forprosjekt for sykehjem.
-Vi vil ikke fjerne bunnfradraget på eiendomsskatten, vi vil dessuten redusere eiendomsskatten med en promille, sier hun.
Budsjettet vil bli behandlet i bystyre 14.desember.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**