Færvik-Tromøy kirke bør ha 1. prioritet

Arendal bystyre drøfter prioritering av gang- og sykkelveger 22. februar. Venstre stiller eget forslag om å endre prioriteringa, og sette Færvik-Tromøy kirke først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Jan Kløvstad

Foto: Jepe

Jan Kløvstad

I møtet i komiteen for kultur, miljø og næring 15. februar stilte Venstre forslag omå endre prioriteringa av gang- og sykkelveger langs fylkesveger,, fordi trafikkbildet har endra seg.
Venstre er utålmodig når det gjelder sikkerheten til fotgjengere og syklister fra Harebakken til idrettsanlegga i Myra-Bråstad. denne strekninga er forlengst prioritert på topp av Arendal kommune, og vi venter nå bare på at vegvesenet skal sette igang.

Saka nå gjelder videre prioritering, der tidligere vedtak har satt Kilsund-Vatnebu på topp. Dette er et godt forslag. men siden sist har trafikkend er gått ned, mens den har økt betraktelig på strekninga Færvik-Tromøy kirke.

Venstre foreslår derfor
1. Fv. 192 Færvik – Tromøy kirke
2. Fv.127 Vatnebu – Kilsund

I tillegg ber vi om å se på løsninger for strekninga Kolbjørnsvik-Hisøy skole (kanskje miljøgate?) og på strekninga Dalen-Tveite (forbi Dalen barnehage og misjonshus)).

I komitemøtet tapte vi i avstemmninga, men tar opp igjen forslaget i bystyret 22. februar.

Her er det faglige innspillet fra Statens vegvesen etter spørsmål fra Arendal Venstre om trafikkutviklinga:

“Fv.127 Vatnebu – Kilsund:
– årsdøgnstrafikk (ÅDT) = 1545 (tall fra 2004)
– har belysning fra ca. 700 m fra Rv.410/Vatnebu (rett før bo- og omsorgssenteret) og videre ut til Kilsund, men ikke på selve brua.

Fv. 192 Færvik – Tromøy kirke:
– ÅDT = 1273 (tall fra 2004)
– har belysning fra Færvig-krysset og til litt forbi brua over Sandumkilen.

Fv. 201 Sandumkilen – Hove:
– ÅDT = 536 (2004)
– har ikke belysning

Trafikktallene kan ha endret seg noe siden 2004, spesielt vegen ut mot Hove har nok fått en trafikkøkning, bl.a. som følge av den nye kunstgressbanen på Hove. Vi har ikke fordeling/fartsvariasjoner over døgnet. Vi har heller ikke tellinger for gående/syklende.

Vi har ikke gjort noen vurdering av hvilken fylkesvegstrekning i kommunen som er farligst. Men her og nå føler vi at strekningen fra Færvig-krysset til Sandumkilen, og videre til Hove, er farligst for barn/ungdom.

Mvh
Erling Jonassen
Statens Vegvesen”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**