Styremøte 22. februar 2007

Sarpsborg Venstre holder åpent styremøte 22. februar, kl 1800 ved Sarpsborg rådhus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Saker på dagsordenen

1. Godkjenning av innkalling
2. Referat fra forrige møte
3. Liste til lokalvalget 07
4. Forberede nominasjons- og programmøte
5. Orienteringer
6. Neste Styremøte
7. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**