Helge Solum Larsen

Helge Solum Larsen er nestleder i Venstre nasjonalt. Solum Larsen sitter på fylkestinget for Rogaland Venstre. Han er bystyrerepresentant og leder av kommunalstyret for byutvikling i Stavanger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

Helge Solum Larsen har lang fartstid i Venstrebevegelsen. Han startet sitt politiske arbeid i Stavanger og Rogaland Unge Venstre. Han har vært leder av Rogaland Unge Venstre og var leder av Norges Unge Venstre fra 1994 til 1997. Han har vært medlem av Stavanger bystyre i flere perioder, og vararepresentant til Stortinget. Solum Larsen var leder av Stavanger Venstre fra 2000 til 2005 og Rogaland Venstre fra 2005 til 2010.

Følg Helge på twitter

Helge Solum Larsen er opptatt av ideologi, og han har særlig fokus at alle borgere skal ha like muligheter til å realisere seg selv. Han var medlem i prinsipprogramkomiteen som la fram forslag til nytt prinsipprogram for Venstre, som ble vedtatt av partiets landsmøte i 2007.

Som byutviklingspolitiker har han markert seg som en ivrig forsvarer av den unike trehusbebyggelsen i Stavanger, han har lagt ned et stort arbeid for å bevare denne viktige delen av Stavangers historie og identitet.

Helge Solum Larsen

Foto: Kjartan Almenning

Byutvikling som bymiljø er vesentlig. Solum Larsen var en av de sentrale politikerne i Stavanger som trykket på for å sikre at dobbeltsporet skulle bli en realitet. Bondevik II regjeringen sikret midler til formålet i 2005. Å realisere bybanen er den neste store byutviklings- og miljøsaken.

Helge Solum Larsen er også svært opptatt av å bevare et levende lokaldemokrati. Avgjørelser blir best når de fattes nærmest dem det angår. Solum Larsen var med i Venstres sentrale utvalg som fikk vedtatt lokaldemokratimanifestet “Slipp kommunene fri” i 2003. Dette arbeidet dannet grunnlaget for den offentlig oppnevnte lokaldemokratikommisjonen som mellom annet slo fast at lokaldemokratiet i Norge grunnlovsfestes.

Helge Solum Larsen er utdannet gullsmed. Han har også arbeidet som selvstendig næringsdrivende, drevet undervisning ovenfor innvandrere som ønsker å starte egen forretningsvirksomhet, i tillegg til å undervise i kulturforståelse og konfliktforebygging.

Solum Larsen sto bak forslaget om et eget innvandrerutvalg i Stavanger kommune, det første i sitt slag i Norden, da det ble etablert på 90-tallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**