Kulturhus inn i Kulturkvartalet

Uttalelse fra årsmøtet i Bodø Venstre vedrørende Kulturkvartalet (kvartal 100 og 105).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kultur, teater

I den videre planlegging med kulturkvartalet, vil Bodø Venstre gå aktivt inn for at både nytt bibliotek og teater-/ konsertsal kommer inn som en del av 1. byggetrinn. Dersom en konsertsal ikke lar seg samordne med en kongress- sal, må kongress-salen vike eller finne sin plass et annet sted.

Bodø Venstre anbefaler at tomt i Molorota vurderes som alternativ til ny teater- og konsertsal. Her vil det også være interessant (og kanskje naturlig) å plassere jekta Anna Karoline. Det må imidlertid understrekes at dersom Molorota skal benyttes som supplerende tomt til Kulturkvartalet må utredning og bygging skje i samme byggetrinn, slik at ikke konserthusplanene og jekteplanene blir utsatt i tid.

En fordel med å spre kulturaktivitetene vil blant være at vi ikke bygger igjen havna, men får mulighet til å bevare siktlinjene. I denne forbindelse ønsker Bodø Venstre vinnerutkastet fra arkitektkonkurransen i 1999 vurderes som et utgangspunkt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**