Pressemelding fra Østensjø Venstre

Britt Inglingstad topper listen fra Østensjø Venstre ved direktevalget til bydelsutvalget i bydelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmøtet i Østensjø Venstre har valgt Britt Inglingstad som førstekandidat på partilagets liste til bydelsutvalget i bydel Østensjø. Laget har kumulert fire kandidater, på de neste plassene er valgt Reidar Lerdal, Erik Tveteraas og Jon Kvikne.

Oppmuntrende valgresultater i bydelen under Stortingsvalget, gode saker og vilje til å drive en sterk valgkamp, gjør at laget tror det er svært gode muligheter for at Venstre vil være representert i bydelsutvalget etter valget.

Britt Inglingstad er nestleder i Østensjø Venstre. Hun er tobarnsmor, og bosatt på Skøyenåsen. Britt er spesielt opptatt av barn og unges vilkår, kultur, idrett og miljø. Videre er hun opptatt av at beslutninger som angår velferd, trygghet og bomiljø skal bli tatt der en har innflytelse, dvs. i bydelen.

Viktige saker for Østensjø Venstre i valgkampen er:

– Videreutvikle sykkelveinettet i bydelen.
– Oppruste T-banen til Metrostandard.
– Hurtig avklaring av, og snarlig byggestart av Manglerudtunnelen.
– Opprettelse av Østensjøvannet som en bynasjonalpark.
– Kildesortering av husholdningsavfall i bydelen.
– Markagrensa skal ligge fast.
– Bydelen skal ha et utvidet ansvar i plan- og byggesaker.
– Friområder skal skjermes mot utbygging.

Eirik Wærner ble på årsmøtet gjenvalgt som lagets leder.

Kontaktinformasjon:
Reidar Lerdal, mob.: 936 89 121, [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**