Smedasundet 1

Intervju på TV Haugaland i forbindelse med omregulering av Smedasundet 1. Gjengitt med tillatelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**