Gjennomslag for økt støtte til funksjonshemmede elever i SFO

Venstre fikk gjennomslag for økt støtte til funksjonshemmede elever i SFO i Driftskomiteens møte 21. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Rådmannen i Levanger hadde innstilt på at barn med særskilte behov skulle innvilges gratis opphold i SFO fra 5 – 7 klasse, fra høsten 2007.

Et forslag fra Venstres Annikken Kjær Haraldsen om å gjøre vedtaket gjeldende fra 1. august 2006 ble enstemmig vedtatt.

Les saksreferatet fra Driftskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**