Huken

I altfor mange år, nærmere 40, har beboere på Ammerud prøvet å venne seg til ulempene som aktivitetene ved Huken medfører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Av Anne-Karin Kjeldset

Vagt huskes løfter om nedlegging og annen utnyttelse av arealet, men etter hvert som løftene ikke blir innfridd, sløves man. Hvilket muligens også var politikernes mening?

Men så bråvåkner man til planene om utvidelse og til Fremskrittspartiets informasjonsmøte. Flott! Supert at noen virkelig tar tak i realitetene! Men, akk — det var bare Fremskrittspartiets måte å propagandere for Oslo Veis planer om fortsatt drift — og med miljøtunnel, må vite. Skrekk og gru!

Vi ble vitne til hvordan lokalmiljøet nå virkelig reagerte. Mange innsiktsfulle, flotte mennesker bak utallige innlegg i lokalpressen, og med engasjement!

En føler seg plutselig ung igjen, og med ungdommelig mot tok undertegnete fatt i politikken: Grorud Venstre ble midlet og målet/delmålet sto å lese i Groruddalen onsdag: "Oslo Venstre har vedtatt at de ikke støtter planene for videreutvikling av Huken". De foreslår også at Oslo og Akershus går sammen om opprettelse av stilling som fylkesgeolog, for å sikre ressurser og kompetanse for fremtidig arbeid.

Lokaldemokratiet virker!

I flere at ovenfor nevnte innlegg er det tatt til orde for at folk nå bør se sine politikere an i denne saken — jfr. løftebrudd — og stemme deretter. Jeg sier meg hjertens enig.
Ifølge valgstatistikk var Fremskrittspartiet det nest største parti i Groruddalen ved siste valg. Kan det da bli enklere? Gir ikke resultatet seg selv, miljøpartiet Venstre trenger din støtte i det videre arbeid. AP og Høyre sitter på gjerdet uten å klare eller ville å ta stilling til problematikken.

På trykk i Akers Avis / Groruddalen 17. mars 2006

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**