Prinsipprogramdebatten fra fylkesårsmøtet

Her er utdrag fra debatten om prinsipprogrammet på fylkesårsmøtet på Bryne i 2007. Fylkesleder HelgeSolum Larsen innledet til debatten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Prinsipprogrammet engasjerte store deler av fylkesårsmøtet, og talelista var fulltegnet før debatten kom i gang. Debatten viste et stort og variert engasjement, der både gamle årsmøtetravere og nye delegater tok ordet. Om meningene kunne være delte på mange områder var hovedkonklusjonen i debatten at alle var glade for et tydelig og klart program som vektla liberale prinsipper og utfordringer i årene framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**