Vil forsterke næringsutviklingen på havna

I kommunestyret 7. mars vil Levanger Venstre sette fokus på utviklingen av Levanger havn. Et nytt kongresshotell er planlagt på området og Venstre vil sikre at allerede eksisterende næringer fortsatt får gode rammevilkår av kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

– Levanger har en sterk elektronikkbasert næring med lange tradisjoner. Bedriftene preges av sterk innovasjonsenvne, stor gjennomføringskapasitet og tro på framtiden. Mange av disse virksomhetene finner vi i området rundt Levanger havn, sier Karl Meinert Buchholdt i Levanger Venstre.

Kommunen har i dag ingen andre ferdig regulerte områder å tilby våre elektronikkbaserte næringer. Tilgjengelige næringsarealer i Levanger ligger enten langt unna dagens virksomhet eller utvikles til tyngre industrigreiner eller varahandel.

I en interpellasjon til ordføreren tar Buchholdt til orde for at Levanger havn primært skal reguleres til næringsformål, alternative skisser til plassering av hotell og kulturhus, og ikke minst hvordan skal havneområdet benyttes i framtiden.

Les hele interpellasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 16 år siden.**